Eerste hulp bij schade aan keramiek

Brownfield gekleurde glazuren majolica vaas, ca. 1870. Davidmadelena via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Wat doet u als het toch misloopt?

 1. Fotografeer alle belangrijke elementen van het incident (oorzaak en gevolg) en documenteer alles. Roep indien nodig de hulp in van een conservator. Verplaats een object of fragment nooit voordat het incident is gefotografeerd en gedocumenteerd. Dit wordt vaak vergeten.
   
 2. Houd de ruimte afgeschermd zodat u het incident veilig kunt afschermen van medepersoneel en publiek en rustig kunt werken.
   
 3. Meld elke vorm van schade onmiddellijk aan de registrator en/of conservator. Vraag eventueel instructies of hulp.
   
 4. Vul een schaderapport of incidentenformulier in dat bij de registratie geplaatst kan worden.
   
 5. Haal het nodige materiaal voor het opruimen en verzamelen van de scherven en een fototoestel. Als uw organisatie een calamiteitenkit of -kar heeft, vindt u het materiaal daarin.
   
 6. Denk aan uw eigen veiligheid! Bescherm uzelf met handschoenen.
   
 7. Raap de fragmenten één voor één op en plaats ze in een doos. Houd de grote zwaardere scherven apart van de kleine of bewaar zeer dunne scherven in een minigripzakje.
   
 8. Plaats niet te veel scherven in één zak om extra schade te voorkomen.
   
 9. De allerkleinste scherven en splinters (bij hooggebakken keramiek) verzamelt u het best door ze voorzichtig op te borstelen met een kleine veger (desnoods een tafelveger met blik). Let op voor snijwondjes, kleine splinters kunnen zeer scherp zijn. De conservator kan ze achteraf scheiden van stof en vuil. Doe ze in een minigripzakje, waar u op voorhand het inventarisnummer op aanbrengt.
   
 10. Na het verzamelen van de keramiekfragmenten geeft u ze de nodige identificatie.
   
 11. Breng alles op een veilige wijze naar een bewaarplaats. Noteer de nieuwe standplaats in de inventaris (collectiebeheersysteem) en breng alle betrokken personeelsleden op de hoogte.
   
 12. Contacteer de bevoegde personen (eigenaar, verzekering ...) en een conservator-restaurator voor een eventuele restauratie.

Extra tips bij een (middel)groot incident

Zie ook: Het calamiteitenplan, hoofdstuk 3: noodreactie en herstel

 • Geef één persoon de leiding.
 • Blijf kalm. Licht de veiligheidsdiensten of de veiligheidsverantwoordelijke in indien het incident in een publieke ruimte plaatsvond.
 • Iedereen die niet aanwezig hoeft te zijn op de plaats van het incident verlaat de ruimte.
 • Baken de plek af zodat ze vrij blijft en er rustig gewerkt kan worden.
 • Zorg dat er toezicht is bij het incident. Laat de plek nooit onbewaakt achter.
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86