Carillons, orgels, uurwerken en luidklokken bepaalden ooit het ritme en het geluid van een gemeenschap. Nu hun functie minder duidelijk is, dreigen ze zelf ook te verdwijnen. Met een symposium en een festival willen verschillende erfgoedspelers daar iets aan doen.
Met welke onderzoeksprojecten zijn studenten uit de opleiding conservatie-restauratie zoal bezig? Hoe verloopt hun onderzoek? Op 11 december verwelkomt SHAKE in Conservation in La Boverie studenten, professionals en pas afgestudeerden.
Conservatieprofessionals hebben de ethische verantwoordelijkheid om steeds meer ecologisch duurzaam te werken. Dat de bewustwording op dat vlak alleen maar toeneemt, bewijst een organisatie als Sustainability in Conservation (SiC).
In 2018 worden in de Koninklijke Bibliotheek van België 10.000 prenten uit de 16e en 17e eeuw gerestaureerd. Een marathonproject waar het nodige geduld bij komt kijken.
In mei 2019 vindt in Stockholm de vierde editie plaats van IPM - Integrated Pest Management, een internationale conferentie over de bestrijding van insecten in erfgoedcollecties. Momenteel loopt er een oproep tot het inzenden van bijdragen.
Nog tot 30 april kan u zich inschrijven voor de laatste editie van de zomerschool 'Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation’. Een aanrader!
Op 22 maart organiseert FARO samen met Bill Wei een dialoog over restauratievraagstukken. Hiervoor zijn we op zoek naar casussen. Om u te inspireren presenteren we u hier een nieuw voorbeeld van een mogelijke vraag.
Op 22 maart organiseert FARO samen met Bill Wei een dialoog over restauratievraagstukken. Hiervoor zijn we op zoek naar casussen. Om u te inspireren volgt hier alvast een eerste voorbeeld van een mogelijke vraag.
Wie beslissingen neemt op gebied van conservering en restauratie, komt geregeld voor dilemma's te staan. Op tijd en stond nadenken over de eigen praktijk is dan ook geen overbodige luxe. Een onderzoeksbijeenkomst op 22 maart biedt u die kans.
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert FARO een socratische dialoog waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen.
Op dag zeven van de Summer School verdiepten we ons in de wereld van de XRF-technologie en kregen we inzicht in de verschillende adhesieven.
Op dag zes van de Summer School brachten de studenten een uitgebreid bezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel, waar ze een diepgravende inkijk kregen in het depot en het restauratieatelier.