Nog tot 30 april kan u zich inschrijven voor de laatste editie van de zomerschool 'Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation’. Een aanrader!
Op 22 maart organiseert FARO samen met Bill Wei een dialoog over restauratievraagstukken. Hiervoor zijn we op zoek naar casussen. Om u te inspireren presenteren we u hier een nieuw voorbeeld van een mogelijke vraag.
Op 22 maart organiseert FARO samen met Bill Wei een dialoog over restauratievraagstukken. Hiervoor zijn we op zoek naar casussen. Om u te inspireren volgt hier alvast een eerste voorbeeld van een mogelijke vraag.
Wie beslissingen neemt op gebied van conservering en restauratie, komt geregeld voor dilemma's te staan. Op tijd en stond nadenken over de eigen praktijk is dan ook geen overbodige luxe. Een onderzoeksbijeenkomst op 22 maart biedt u die kans.
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert FARO een socratische dialoog waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen.
Op dag zeven van de Summer School verdiepten we ons in de wereld van de XRF-technologie en kregen we inzicht in de verschillende adhesieven.
Op dag zes van de Summer School brachten de studenten een uitgebreid bezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel, waar ze een diepgravende inkijk kregen in het depot en het restauratieatelier.
Op dag vijf van de Summer School werd de focus gelegd op depotmanagement. In de namiddag brachten we een bezoek aan het Hessenhuis in Antwerpen.
Op zaterdag gingen de studenten vanuit Antwerpen met de bus op uitstap. Op het programma: een bezoek aan een van de depots van de KU Leuven en aan het Musée Africain de Namur.
Deze derde dag van de Summer School stond grotendeels in het teken van hout. Ook op het programma: toxicologie bij etnografische objecten, XRF-onderzoek en een stevige praktijksessie.
Op dag 2 van de Summer School luisterden we naar interessante bijdragen over microscopie, het maken van monsters en het analyseren van organische vezelmaterialen.
De focus van de Summer School ligt dit jaar op etnografische artefacten, meer specifiek uit organische materialen. Tijdens deze eerste dag werden we alvast verwend met een reeks boeiende bijdragen van diverse gerenommeerde sprekers.