Erfgoed Challenge 2023: stem op uw favoriete erfgoedschat

De vier genomineerde erfgoedschatten voor de Erfgoed Challenge 2023

Op dinsdag 24 oktober 2023 werd de derde editie van de Erfgoed Challenge gelanceerd. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) selecteerde vier Belgische erfgoedparels die dringend een betere zorg nodig hebben: 

Tot en met 18 februari 2024 kunt u via www.erfgoedchallenge.be of de stempagina uw stem uitbrengen op een van de vier genomineerde erfgoedschatten.

Wat valt er te winnen?

De vier genomineerde erfgoedschatten kunnen gratis gebruikmaken van een online crowdfundingsplatform van het KIK. Maar er is meer.

De Hoofdwinnaar wordt aangeduid door een commissie van bekende Belgen. Zij baseren zich hiervoor op verschillende criteria, waaronder het succes van de publieksstemming, het bovenlokaal belang van de erfgoedschat en de hoogdringendheid van een conservatie- en/of restauratiebehandeling. De Hoofdwinnaar wordt een jaar lang door het KIK ondersteund in communicatie en fondsenwerving.

De erfgoedschat die de meeste stemmen in de wacht sleept, wint de Publieksprijs. Concreet betekent dit dat het KIK een korting van 5.000 euro toekent op de conservatie- en/of restauratiebehandeling van deze erfgoedschat. Uw stem kan dus wel degelijk het verschil maken.

Stem nu!

Foto: de vier genomineerde erfgoedschatten voor de Erfgoed Challenge 2023

Julie Lambrechts