Welk meubilair en welke technieken kiest u voor de depotruimtes?

Depotmeubilair in de praktijk: mobiele archiefrekken in Vejle, Denemarken. Foto: © Provinciebestuur West-Vlaanderen, fotograaf: Livia Snauwaert

Bij de inrichting van uw depot neemt de keuze van het opbergmeubilair en de nodige technieken een belangrijke plaats in. Dit heeft immers grote consequenties voor de toekomstige werking in het depot.

Meubilair kiezen

Houd er rekening mee dat museale objecten meestal geen standaardmaten hebben. Kennis over de omvang van de collectie en de grootte van de afzonderlijke objecten is cruciaal voor een verantwoorde inrichting.

Er bestaan heel wat mogelijkheden om uw depot in te richten met aangepast meubilair, van creatieve doe-het-zelf- tot gespecialiseerde oplossingen. Bestudeer de mogelijkheden op de volgende pagina's en weeg de voor- en nadelen af.

Om zo weinig mogelijk plaats te verliezen is het interessant dat u opbergmeubilair en verpakking van de collectie zo veel mogelijk op elkaar afstemt. Zijn er al rekken, dan past u het formaat van de verpakking daaraan aan. Werkt u vaak met bepaalde verpakkingsmaterialen, dan past u de vrije hoogte en breedte tussen legborden aan. Rekken of kasten met verplaatsbare legborden bieden hiervoor een flexibele oplossing.

Bepalende factoren:

 • Hoe groot is uw collectie?
 • Hoeveel aangroeiruimte moet er zijn?
 • Verkiest u een plaatsing per materiaalsoort, per formaat of per thema/deelcollectie?
 • Welke stukken wilt u hangend, liggend, vrijstaand of opgerold bewaren? Dit hangt af van het type collectie, de conditie van de stukken, de beschikbare opbergruimte en zo meer.
 • Gaat u de stukken al dan niet verpakken? Werkt u met standaard dozen of kratten?
 • Welke materialen geven stoffen af die schadelijk zijn voor uw collectie en moet u dus zeker vermijden?
 • Hoe stabiel is het klimaat in de ruimte en hoeveel stof circuleert er? Moet het meubilair een extra buffer tegen deze risico's bieden?
 • Hoe modulair en flexibel is een bepaalde oplossing in de toekomst? Kunt u bijvoorbeeld zelf de hoogte van een legbord verstellen? Of een rek nadien aanpassen met lades of een ophangsysteem?

Meubilair plaatsen

De beste plaatsing van het meubilair in de ruimte is afhankelijk van:

 • het meest efficiënte gebruik van de beschikbare ruimte;
 • de stabiliteit van de vloer;
 • de vrije hoogte onder het plafond en onder eventuele steunbalken;
 • de plaats van eventuele steunpilaren;
 • bestaande of geplande technieken en leidingen;
 • het risico op microklimaten in de nabijheid van ramen, buitenmuren of klimatisatie;
 • loop-, vlucht- en transportroutes;
 • de afmetingen van hulpmiddelen die u ter beschikking heeft (of wenst aan te kopen) voor werkzaamheden in depot en transport;
 • de ruimte die nodig is om kasten en lades te openen of gaaswanden uit te trekken;
 • de noden i.f.v. het onderhoud van de ruimte.

Laat uw architect of een firma gespecialiseerd in depotmeubilair een inrichtingsplan opmaken dat rekening houdt met al deze facetten. Of ga zelf aan de slag met een 3D-programma als SketchUp als u daar ervaring mee heeft.

Overleg op basis van dit plan met collega's die ervaring hebben met logistiek, veiligheid en onderhoud en stuur het plan bij waar nodig.

Zorg voor een logische, overzichtelijke indeling en standplaatsnummering. Dit kan u en uw collega's heel wat zoekwerk besparen.

Technieken in depot

 • Zorg voor de nodige veiligheidsvoorzieningen in uw depotruimtes, zoals toegangscontrole, branddetectie, brandblussers en noodverlichting.
 • Maak een doordachte keuze in verband met de klimaatbeheersing en/of ventilatie, om het risico op een verkeerde temperatuur en/of verkeerde luchtvochtigheid te beperken.
 • Overweeg of wilt werken met een draadloos monitoringssysteem en voorzie daarvoor de nodige technieken.
 • Zorg voor een goede werkverlichting, die rekening houdt met het risico op lichtschade én op mechanische schade. Als er ramen zijn in de depotruimte, overweeg dan de plaatsing van zonwering. Voorzie eventueel dat de verlichting automatisch uitvalt als er geen beweging meer is.
 • Voorzie voldoende stopcontacten voor een vlot onderhoud en eventuele bijsturing van het binnenklimaat in de depotruimte.
Depot in volle reorganisatie. Foto: © Provinciebestuur West-Vlaanderen, fotograaf: Livia Snauwaert