Verpakkingsruimte

Werktafel in de verpakkingsruimte van Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper. Foto: © Vlaamse Overheid, fotograaf: Wouter Lammens

In de verpakkingsruimte houdt u alles bij de hand om erfgoedobjecten vakkundig in te pakken. Bijvoorbeeld om ze te verhuizen naar een andere locatie of om ze verantwoord op te slaan in het depot. De verpakkingsruimte is tegelijkertijd ook de plek waar u eerder verpakte stukken behoedzaam kunt uitpakken.

Elke manipulatie van een object houdt een zeker risico op beschadiging in, ook het in- of uitpakken. Wat vaak bedoeld is om de levensduur van een collectiestuk te verlengen, kan net zo goed eindigen in scherven. Wees u daarvan bewust en neem de nodige voorzorgen om dat te vermijden.

Doen

 • Wil u transportkisten bijhouden voor toekomstig gebruik? Zorg dan voor voldoende opslagcapaciteit, bij voorkeur in een afzonderlijke bergruimte en niet tussen de collectiestukken in het depot.
 • Zorg voor voldoende en aangepaste verpakkingsmaterialen op basis van de aard van de collectie(s).
 • Kies voor een ruime werktafel die in de hoogte verstelbaar is. De tafel is het liefst verrolbaar, op voorwaarde dat de wielen geblokkeerd kunnen worden tijdens het in- of uitpakken.
 • Zorg altijd voor voldoende licht, maar beperk de lux-waarde als u met bijzonder gevoelige erfgoedobjecten werkt.
 • Zorg voor voldoende werkruimte.
 • Roep de hulp in van collega's bij lastig te manipuleren collectiestukken.

Afwegen

 • Bepaal of u zelf gaat in- en uitpakken, dan wel of u dit uitbesteedt. Geef ook aan of derden gebruik kunnen maken van uw verpakkingsruimte en zo ja: tegen welke voorwaarden.
 • Verpak gevoelige objecten in de eigenlijke depotruimte als de verschillen met het klimaat in de verpakkingsruimte te groot zouden zijn.

Laten

 • Bewaar collectiestukken nooit langer dan nodig in de verpakkingsruimte.
 • Gebruik geen versleten of onvoldoende bufferende verpakkingen

Tips & trucs

 • Win opslagruimte voor uw verpakkingsmaterialen door kartonnen dozen pas ineen te steken wanneer u ze daadwerkelijk nodig hebt.
 • Win opslagruimte met kunststoffen containers uit verschillende formaten die compact in elkaar schuiven tot u ze kunt gebruiken.