Quarantaineruimte

Tijdelijke quarantainetent in opbouw. Foto: © Vlaamse Overheid, fotograaf: Wouter Lammens

Erfgoedobjecten die in de instelling aankomen, worden tijdelijk in 'sanitaire afzondering' geplaatst in een quarantaineruimte. Ze worden er gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke insecten en schimmels, voor ze naar het depot kunnen worden gebracht. De quarantaineruimte kan een lokaal zijn dat daarvoor speciaal is ingericht. Maar bij gebrek aan voldoende beschikbare ruimte kan ook een tijdelijke quarantainetent worden opgetrokken.

Tijdens de afzonderingsperiode van minstens enkele weken wordt de staat van de collectiestukken regelmatig gecontroleerd. Men zoekt gericht naar aanwijzingen van een eventuele aantasting of besmetting. Zonder gepaste maatregelen loopt immers de hele collectie besmettingsgevaar

Wordt inderdaad een aantasting vastgesteld dan gaat men in de quarantaineruimte soms al meteen over tot de bestrijding ervan. In andere gevallen gebeurt dit bij een gespecialiseerde firma. Meer hierover leest u op de pagina Bestrijdingsmethodes.

Doen

 • Controleer op voorhand of u de quarantaineruimte hermetisch kan afsluiten.
 • Voorzie een aparte luchtbehandeling voor deze ruimte en vermijd zo de verdere verspreiding van de besmetting doorheen de instelling en de collecties.
 • Zorg voor voldoende hulpmiddelen als valletjes om insecten te vangen of blacklights om schimmels op te sporen.
 • Duid aan of de quarantaineruimte al dan niet in gebruik is, hoe lang de sperperiode duurt en wie meer informatie kan verlenen.
 • Hanteer een heel strikt sleutelbeleid voor deze ruimte.
 • Informeer collega's telkens een afzonderingsperiode begint of ten einde loopt.
 • Bescherm uzelf tegen de gezondheidsrisico's verbonden aan het werken met objecten die mogelijk besmet zijn. Handschoenen, mondmasker en overall zijn hier onontbeerlijk.
 • Waak erover dat beschermingsmiddelen en werkgerei direct worden gewassen, ontsmet of weggegooid en vermijd zo de besmetting van stukken in andere ruimtes.
 • Neem ook maatregelen om het erfgoedobject tijdens een curatieve behandeling maximaal te beschermen.
Quarantaineruimte die ook als anoxiekamer gebruikt kan worden. Foto: © Provincie Limburg, fotograaf: Tine Hermans

Afwegen

 • Houd alle benodigdheden om aangetaste stukken curatief te behandelen zo dicht mogelijk in de buurt van de quarantaineruimte.
 • Bepaal of de quarantaineruimte ook ter beschikking wordt gesteld van andere instellingen. Besteed ruimschoots aandacht aan de te volgen procedures en waak erover dat er daardoor geen besmetting van de eigen collecties kan optreden.
 • Ook bepaalde 'actieve' maatregelen, zoals het schoonmaken van inactieve schimmels of het onderwerpen van voorwerpen aan een anoxiebehandeling, kunt u in deze ruimte uitvoeren.

Laten

 • Gebruik de quarantaineruimte nooit als opslagplaats voor erfgoedobjecten, verpakkingsmateriaal, hulpmiddelen ...
 • Betreed als onbevoegde nooit de quarantaineruimte wanneer die in gebruik is.