Een wasruimte komt vaak voor in collectiegebouwen waar ook archeologische vondsten bewaard worden. Zo'n ruimte kan ook ingeschakeld worden bij het beheer van andere erfgoedcollecties.

Heel wat collectiebeherende instellingen of specifieke erfgoeddepots bewaren een selectie ongewassen of onvoldoende schoongemaakte archeologische vondsten. Andere krijgen structureel nieuw archeologisch vondstmateriaal te verwerken. De wasruimte dient om dergelijke collecties te wassen en ook om bodemstalen met water te zeven. Een goed voorbeeld van een wasruimte voor archeologisch materiaal is ondergebracht in De Zwarte Doos in Gent.

Een wasruimte is ook onmisbaar om zilvercollecties op een verantwoorde manier te kunnen schoonmaken. De producten die de aanlooplaag op het zilver verwijderen, worden nadien zorgvuldig afgespoeld. Zo vermijdt u dat ze langdurig doorwerken op de erfgoedobjecten. Onder meer in het Zilvermuseum Sterckshof in Deurne is een dergelijke wasruimte voorzien.

Doen

  • Voorzie voldoende grote spoelbakken voor de stukken die worden gewassen.
  • Zorg voor zeven met een verschillende maaswijdte.
  • Waak erover dat de waterafvoer een groot waterdebiet kan verwerken.
  • Maak de afvoeren en besterfputjes regelmatig schoon. Het meegevoerde slib en vuil leidt snel tot verstoppingen die wateroverlast kunnen veroorzaken.
  • Neem de vereiste maatregelen wanneer u bodemvondsten en -stalen uit historisch vervuilde gronden verwerkt, zowel voor uw eigen veiligheid als vanuit milieu-overwegingen.
  • Ga na of u het geproduceerde afvalwater mag aanleveren aan het gewone rioolnet of apart moet verzamelen om te laten zuiveren.

Afwegen

  • Houd de afstand tussen wasruimte en droogkamer zo kort mogelijk.

Laten

  • Gebruik de spoelinstallatie nooit om andere dan erfgoedobjecten te wassen
  • Gebruik de spoelruimte nooit als opslagplaats voor collectiestukken of andere toebehoren.