Laad- en losruimte

Foto: Alessandro Stigliani via Unsplash

Deze ruimte is bedoeld om met een auto of vrachtwagen in te rijden en inpandig te kunnen laden en lossen. Hier worden de verpakte collectiestukken voor transport geladen of bij aankomst gelost. In deze ruimte vindt vaak ook de eerste ontvangstregistratie plaats. Het eigenlijke in- of uitpakken van de objecten gebeurt in de overslagruimte. In de laad- en losruimte wordt alleen tijdelijk geparkeerd om te laden en te lossen.

De aard en de hoeveelheid van de stukken bepalen of u al dan niet hulpmiddelen inschakelt, zoals een transpallet of een heftruck. Een zuilfragment in Doornikse kalksteen vormt een uitdaging vanwege zijn grote soortelijk gewicht. Andere collectiestukken kunt u in kartonnen dozen of (liever) in kratten uit kunststof op palletten stapelen voor transport. Het is altijd een goed idee om u door minstens één collega te laten assisteren wanneer u collectiestukken manipuleert.

De laad- en losruimte mag zich eigenlijk niet in het depot zelf bevinden. Ze staat immers direct in verbinding met het buitenklimaat. Dat houdt altijd het gevaar in dat de collectie vervuild raakt of door ongedierte aangetast wordt.

Doen

 • Zorg voor een laad- en losruimte die voldoende ruim is. Vroeg of laat moet u er uitzonderlijke stukken hanteren. Erg grote, zware of fragiele objecten bepalen soms of u extra hulpmiddelen moet inzetten: liften, kranen, katrollen enz. Voorzie ook voldoende circulatieruimte voor intern transportmaterieel dat u gebruikt bij het laden en lossen (transpallet, heftruck enz.).
 • De dimensionering van de laad- en losruimte moet afgestemd zijn op de maximale afmetingen van vrachtwagens of andere wagens waarmee collectiestukken worden geladen of gelost. Hou voor internationale transporten rekening met de afwijkende hoogte van Engelse vrachtwagens.
 • Stem de hoogte van de laaddeuren af op de hoogte en de benodigde manoeuvreerruimte voor vrachtwagens of andere wagens waarmee collectiestukken worden geladen of gelost.
 • Voorzie in de laad- en losruimte voldoende ruime opstelplaatsen voor auto's of vrachtwagens die collectiestukken komen laden of lossen. Aan beide zijden van de opstelplaatsen moet voldoende ruimte zijn om portieren te kunnen openen.
 • Voorzie minstens één flexwerkplek voor depotmedewerkers in het kader van ontvangstregistratie.
 • Houd deze ruimte altijd volledig vrij. Zo kunt u snel en kwalitatief inspelen op onverwachte leveringen. In geval van nood evacueert u hierlangs ook beschadigde en bedreigde collectiestukken, bijvoorbeeld naar een noodopslagplaats of restaurator.

Afwegen

Laad- en loskade van het Rijksarchief Gent. Foto: © Provincie Limburg, fotograaf: Tine Hermans
 • Ga na of de laad- en losruimte zo georganiseerd kan worden dat (lichte) vrachtwagens in en uit kunnen rijden. Bekijk of het mogelijk is om een doorrijmodel te realiseren voor een efficiëntere verkeersstroom op het terrein.
 • Zorg eventueel voor een sas onmiddellijk naast de laad- en loszone. Zo verhindert u dat het buitenklimaat rechtstreeks de bewaaromstandigheden in het depot beïnvloedt, bijvoorbeeld door openstaande deuren of poorten bij het laden en lossen. Zorg ervoor dat de sasdeuren voldoende groot zijn om er ook grote stukken, al of niet met behulp van extra interne transportmiddelen, doorheen te kunnen transporteren. Zorg ervoor dat er in het sas voldoende manoeuvreerruimte is voor het grootste object dat hier zal passeren.

Laten

 • Vermijd dat uitlaatgassen zich kunnen verspreiden over de rest van de depotruimtes. Sluit de laad- en loszone daarom goed af en zorg voor een vorm van luchtventilatie. Voorzie eventueel een mobiele afzuiginstallatie.
 • Weer elke rechtstreekse blootstelling van collectiestukken aan de weerselementen tijdens het laden of lossen, bijvoorbeeld door een luifel aan de gevel te voorzien wanneer niet inpandig kan gelost of geladen worden.
 • Berg collectiestukken, verpakkingsmateriaal of hulpmiddelen nooit permanent op in de laad- en loszone.

Tips & trucs 

Een vaste parkeerplaats vlak bij de laad- en loszone is handig om de vracht- of bestelwagen veilig uit de weg te hebben tijdens het afhandelen van het transport.