Hoe voert u een goed gesprek?

Een vergadering als een gesprek. Foto: You X Ventures via Unsplash

Erfgoed is mensenwerk en voortdurend kennen we betekenissen toe aan erfgoed. Die betekenissen komen onder andere tot stand tijdens gesprekken. Omdat erfgoed emoties kan oproepen, kunnen die gesprekken soms schuren of uitdagend worden. Zeker in de gepolariseerde wereld van vandaag. Hoe haalt u het meeste uit een gesprek? Hoe zorgt u ervoor dat onderliggende kwesties naar de oppervlakte komen, of dat u emoties van uw gesprekspartner kunt opvangen?  

Gelukkig bestaan er een hele reeks kaders en richtlijnen die u kunnen helpen om een gesprek te structureren. Op deze pagina geven we een basisoverzicht van wat volgens ons interessante kaders kunnen zijn. Het zijn bij uitstek vaardigheden die u moet trainen en die u door te oefenen in de vingers kunt krijgen. FARO diept een aantal van deze kaders daarom uit tijdens masterclasses gesprekstechnieken. Hou daarvoor onze vormingskalender in de gaten. 

Op deze pagina verwijzen we u door naar literatuur en opleiders. We hebben deze pagina ingedeeld in basismodellen, die voor elk gesprek gelden, en een aantal specifieke modellen voor lerende gesprekken, voor samenwerken, en voor gesprekken met een meer ethische insteek.  

De basismodellen 

In het onderstaande geven we modellen weer die voor elk gesprek van toepassing zijn, en die de basishouding van een gespreksleider kunnen helpen vormgeven. Met deze modellen in het achterhoofd komt u vast al een heel eind! 

Lerende gesprekken 

Een goed gesprek kan een ideale manier zijn om inzichten te verwerven en dus om bij te leren. Het gesprek is daarbij niet zozeer een middel om kennis over te dragen, maar vooral om zich bewust te worden van eigen aannames en mogelijk nieuwe perspectieven. Dit soort leergesprekken kunnen in groep plaatsvinden of eerder individueel. Hieronder vindt u een aantal gespreksvormen waar wij bij FARO al ervaring mee hebben en waar de deelnemers van bijleren, al is het maar omdat ze hun eigen visie wat bijstellen. 

Samenwerken in een team 

Waar mensen samenwerken en nieuwe zaken willen ontwikkelen, vinden er gesprekken plaats. Hiervoor kunt u dan ook heel wat werkvormen, brainstormmethodes en vergadertechnieken inzetten. Op deze pagina laten we u twee meer omvattende stappenplannen zien die volgens ons een interessante benadering hebben voor de manier waarop u het gesprek vormgeeft. Deze modellen vergen wel training, het zijn geen snelle oplossingen die u meteen kunt toepassen. 

Gesprekken met een ethische insteek 

De wereld verandert en dat zorgt ervoor dat erfgoedorganisaties steeds vaker met ethische vragen geconfronteerd worden. Kunnen we nog menselijke resten tentoonstellen? Welke woorden gebruiken we best? En moeten we archiefstukken verwijderen als belanghebbenden daarom vragen? Bij ethische kwesties is de centrale vraag altijd: hoe kunnen we recht doen aan de belangen van alle betrokkenen? En, nog crucialer, wat beteken al die nieuwe uitdagingen voor onze eigen erfgoedpraktijk? Een aantal methodieken kunnen helpen om een filosofische vraag te onderzoeken. 

 

 

FARO organiseert regelmatig masterclasses over gesprekstechnieken. Deze vindt u terug in onze kalender. Wil u advies over deze technieken, laat het weten, wij denken graag met u mee.