Jacqueline van Leeuwen

Jacqueline van Leeuwen (1975) ontwerpt boeiende leertrajecten voor mensen die in de cultureel-erfgoedsector (willen) werken. Haar passie voor didactiek ontstond tijdens de lerarenopleiding geschiedenis. Haar eerste job als ontwikkelaar van digitale leeromgevingen bij het Maerlantcentrum bevestigde dit. Na het behalen van haar doctoraat in de geschiedenis gaf ze kort les aan de KU Leuven en de KULAK. Vervolgens werkte ze als projectcoördinator onderwijsinnovatie bij de Associatie KU Leuven. Sinds 2009 is ze stafmedewerker bij FARO, waar ze zich specialiseerde in het leren op de werkvloer. Hiertoe volgde ze verschillende bijscholingen, waaronder de eenjarige leergang Ontwikkelen van effectieve leerinterventies bij de Foundation for Corporate Education.

Ontwikkelen van competentieprofielen en vormingstrajecten  

Jacqueline ondersteunt de ontwikkeling van erfgoedgerichte competenties. Daarbij staan de volgende doelen centraal:

  • de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
  • beginnende erfgoedwerkers ondersteunen, onder andere door het ontwikkelen van basisaanbod;
  • het vakmanschap in de erfgoedsector verder ontwikkelen via een gespecialiseerd aanbod aan leertrajecten;
  • onderzoek en innovatie in de erfgoedsector versterken via leer- en labotrajecten;
  • FARO als lerende organisatie verder ontwikkelen.

De FARO-dienstverlening ondersteunen

Als coördinator vorming en advies ontwikkelt Jacqueline samen met het management een strategie voor de uitvoering van het vormingsaanbod en de adviestrajecten van FARO. Ze coördineert de verschillende acties die onder deze kerntaken vallen, o.a. door de opmaak van jaarplannen en het toezicht op vlotte procedures. Ze verleent intern kwaliteitsadvies aan collega’s en coacht hen met het oog op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de werking en de dienstverlening. Verder staat ze in voor de evaluatie en de rapportering van de uitvoering van de kerntaak.

Advies en begeleidingstrajecten coachen

U kunt bij haar ook terecht voor advies en begeleiding aangaande organisatieontwikkeling en beleidsplanning. Het accent ligt op de volgende elementen:

  • Kennisborging en -overdracht bij exit en pensioen
  • Timemanagement en taakverdeling
  • Competentieprofielen en intern vormingsbeleid
  • Ethiek en deontologie

 

 

 

Coördinator vorming en advies
02 213 10 88