Jacqueline van Leeuwen

Aanspreekpunt voor erfgoedorganisaties die willen werken aan de volgende thema's:

  • het formuleren van missie, visie en doelstellingen;
  • het opstellen en opvolgen van actieplannen;
  • het uittekenen van interne werkprocessen;
  • het (structureel) betrekken van stakeholders bij de werking;
  • het verdelen van taken binnen een team;
  • het benoemen van competenties, kwaliteiten en talenten van het team en de vrijwilligers;
  • het uitstippelen van een vormingsbeleid en opleidingsplan voor het team;
  • het uitwerken van vormingen en opleidingen over erfgoedcompetenties.

Ik ben er om op deze domeinen verrassende vragen te stellen, en samen met uw organisatie de antwoorden te ontdekken. Ik ontwerp verfrissende formats om deze thema's in groepen te bespreken. Ik hecht immers veel belang aan de participatie van teamleden en bredere groepen stakeholders bij de werking van een erfgoedorganisatie.

Het opleiden van toekomstige vakmensen voor de erfgoedsector is cruciaal. Daarom bouw ik bruggen tussen de erfgoedsector en het hoger onderwijs. Opleidingen kunnen dan ook bij mij aankloppen voor advies.

Jacqueline van Leeuwen (°1975) is doctor in de geschiedenis en gespecialiseerd in laat-middeleeuwse stadscultuur. Ze behaalde ook het diploma van geaggregeerde in het onderwijs. Vier jaar lang werkte zij als stafmedewerker onderwijsontwikkeling bij de Associatie KU Leuven. De kennis die ze daar opdeed over het begeleiden van groepen, het schrijven van beleidsplannen, het ontwerpen van opleidingen en het organiseren van kwaliteitszorg past ze sinds 2009 toe bij FARO. Ze volgde verschillende vormingen om haar vaardigheden als facilitator, bemiddelaar, coach en leerontwerper te verfijnen. In haar vrije tijd zet Jacqueline zich in voor het verenigingsleven en voor lokale erfgoedprojecten.