Jacqueline van Leeuwen

Jacqueline trekt het traject Tijd voor vakmensen, dat de ontwikkeling van erfgoedgerichte competenties ondersteunt. Dit traject heeft de volgende doelen:

  • de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
  • beginnende erfgoedwerkers ondersteunen, onder andere door het ontwikkelen van basisaanbod;
  • het vakmanschap in de erfgoedsector verder ontwikkelen via een gespecialiseerd aanbod aan leertrajecten;
  • onderzoek en innovatie in de erfgoedsector versterken via leer- en labotrajecten;
  • FARO als lerende organisatie verder ontwikkelen.

U kunt bij haar ook terecht voor vragen over organisatieontwikkeling en beleidsplanning. Het accent ligt op de volgende elementen:

  • Kennisborging en -overdracht bij exit en pensioen
  • Timemanagement en taakverdeling
  • Veranderingstrajecten
  • Competentieprofielen en intern vormingsbeleid
  • Organogrammen en organisatiestructuren

Jacqueline van Leeuwen (1975) ontwerpt boeiende leertrajecten voor mensen die in de cultureel-erfgoedsector (willen) werken. Haar passie voor didactiek ontstond tijdens de lerarenopleiding geschiedenis. Haar eerste job als ontwikkelaar van digitale leeromgevingen bij het Maerlantcentrum bevestigde dit. Na het behalen van haar doctoraat in de geschiedenis gaf ze kort les aan de KU Leuven en de KULAK. Vervolgens werkte ze als projectcoördinator onderwijsinnovatie bij de Associatie KU Leuven. Sinds 2009 is ze stafmedewerker bij FARO, waar ze zich specialiseerde in het leren op de werkvloer. Hiertoe volgde ze verschillende bijscholingen, waaronder de eenjarige leergang Ontwikkelen van effectieve leerinterventies bij de Foundation for Corporate Education.