Jacqueline van Leeuwen

 Bij FARO trekt Jacqueline het traject Tijd voor vakmensen, dat de ontwikkeling van erfgoedgerichte competenties ondersteunt. Dit traject heeft de volgende doelen:

  • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren

  • Beginnende erfgoedwerkers ondersteunen, onder andere door het ontwikkelen van basisaanbod

  • Het vakmanschap in de erfgoedsector verder ontwikkelen via een gespecialiseerd aanbod aan leertrajecten

  • Onderzoek en innovatie in de erfgoedsector versterken via leer- en labotrajecten

  • FARO als lerende organisatie verder ontwikkelen

U kunt bij haar ook terecht voor vragen over organisatie-ontwikkeling en beleidsplanning. In 2018 ligt het accent op de volgende elementen:

  • Kennisborging en -overdracht bij exit en pensioen
  • Time management en taakverdeling
  • Veranderingstrajecten
  • Competentieprofielen en intern vormingsbeleid
  • Organogrammen en organisatiestructuren

Jacqueline van Leeuwen (1975) ontwerpt boeiende leertrajecten voor mensen die in de cultureel erfgoedsector (willen) werken. Haar passie voor didaktiek ontstond tijdens de lerarenopleiding geschiedenis. Haar eerste job als ontwikkelaar van digitale leeromgevingen bij het Maerlantcentrum bevestigde dit. Na het behalen van haar doctoraat in de geschiedenis gaf ze kort les aan de KULeuven en de KULAK. Vervolgens  werkte ze als projectcoördinator onderwijsinnovatie bij de Associatie KULeuven. Sinds 2009 is ze stafmedewerker bij FARO, waar ze zich specialiseerde in het leren op de werkvloer. Hiertoe volgde ze verschillende bijscholingen, waaronder de éénjarige leergang “Ontwikkelen van effectieve leerinterventies” bij de Foundation for Corporate Education.