Icon made by Freepik. Flaticon

Altijd leerrijk: even terugblikken op wat voorbij is. Zowel uit fouten als uit successen kunt u immers leren. En zo hoeft het warm water niet te worden heruitgevonden. Maak dus even tijd voor een klaag- en jubelmuur, een snelle manier om in kaart te brengen wat er voor herhaling vatbaar is en wat de volgende keer beter kan.

Stap 1: Bepaal de scope

Geef aan wat het onderwerp van de evaluatie uitmaakt. Dat kan een project zijn, een activiteit of veel breder: de interne werking, het netwerk ...

Stap 2: Doe individueel een inbreng

Geef alle deelnemers post-its in twee kleuren, bv. roze en groen. Vraag hen één idee per post-it te noteren:

  • Groen: die aspecten die succesvol waren, en die dus zeker behouden moeten blijven.
  • Roze: die aspecten die de volgende keer anders moeten en die dus voor verbetering vatbaar zijn.

Geef de deelnemers tien minuten tijd om te schrijven.

Stap 3: Verzamel alle briefjes en bespreek

  • Vraag een deelnemer om een element aan te brengen.
  • Vraag aan de anderen of zij iets gelijkaardigs hadden.
  • Cluster de briefjes die over hetzelfde onderwerp gaan.
  • Ga dan door naar een volgend aspect, tot alle briefjes geclusterd zijn.

Stap 4: Prioriteer

Nu alle klachten en jubeltonen verzameld zijn en geclusterd, kunt u er samen een rangorde in aanbrengen: wat is prioritair en wat is minder belangrijk?

Mag het een beetje meer zijn? Wil u dieper graven? Of bent u op zoek naar een andere, meer creatieve methode? Vraag dan advies aan Jacqueline van Leeuwen en ontwerp samen met haar een draaiboek op maat.