Icon made by Smashicons. Flaticon

Vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk kijken levert fijne inzichten op. Met deze formule kan u snel vooruitgang maken en zo de inspiratie laten stromen. Het eindpunt is een eerste ontwerp, dat verder en concreter uitgewerkt kan worden. Zet deze stappen tijdens één intensieve ontwerpdag, of spreid ze over twee halve dagen. Trek er niet te veel tijd voor uit, de kracht zit in de snelheid!

Stap 1: Definieer het vraagstuk

Beschrijf samen de huidige situatie en het effect daarvan. Beschrijf ook de nood en de impact als het project slaagt.

Stap 2: Bepaal de norm

Bespreek wanneer de groep tevreden is: wanneer leveren we goed werk?

Stap 3: Verzamel feiten en inzichten

Bijvoorbeeld: wat zijn precies de noden van de gebruikers? Waar lopen ze tegenaan?

Stap 4: Brainstorm

Ga op zoek naar alle ideeën om hieraan tegemoet te komen. Alle input is welkom, selecteren komt later, ook niet haalbare ideeën nemen we in deze fase mee.

Stap 5: Kies

Kies het beste idee (op basis van haalbaarheid, wenselijkheid …) of combineer verschillende ideeën tot één nieuw idee.

Stap 6: Experimenteer

Maak een prototype of probeer iets uit.

Stap 7: Evalueer

Bevraag toekomstige gebruikers en collega’s die niet in de ontwerpgroep zaten.

Stap 8: Rond af

Verwerk de evaluatie en duid trekkers aan die dit ontwerp verder uitwerken en concretiseren.

Mag het een beetje meer zijn? Wil u dieper graven? Of bent u op zoek naar een andere, meer creatieve methode? Vraag dan advies aan Jacqueline van Leeuwen en ontwerp samen met haar een draaiboek op maat.