Inspiratie halen uit goede voorbeelden

Icon made by Pause08. Flaticon

Op zoek naar inspiratie voor nieuwe acties? Weet dan dat u uit goede voorbeelden heel veel kunt opsteken. Maak even tijd om succesnummers onder de loep te nemen en ontdek tijdens een intensief uurtje nieuwe hefbomen voor uw eigen werking.

​​​​​​1. Formuleer een centrale onderzoeksvraag

Waar bent u naar op zoek? Naar nieuwe activiteiten voor jongeren? Naar manieren om senioren te betrekken, evenementen voor jonge gezinnen ...? Een goede focus is het halve werk! 

2. Vraag collega’s om goede voorbeelden mee te brengen

  • Voorbeelden van de eigen werking (succesnummers).
  • Voorbeelden van andere erfgoedorgansiaties.
  • Voorbeelden van evenementen buiten de erfgoedsector.

3. Bespreek elk voorbeeld grondig

Wat maakt dit voorbeeld zo goed? Wat is de onderliggende succesfactor?

  • Probeer per voorbeeld maximaal acht concrete succesfactoren op te sommen (bv. de locatie, de koppeling van twee motieven, het tijdstip …).
  • Schrijf deze succesfactoren per voorbeeld op een A4 of grote post-it zodat anderen het vanaf een afstand kunnen lezen.

4. Analyseer de terugkerende succesfactoren

Leg de oogst van de verschillende analyses samen en zet een stapje achteruit.

  • Welke kritische succesfactoren kwamen er meermaals terug?
  • Op welke succesfactoren wil het team inzetten?

5. Maak plannen voor uw eigen werking

Ga vervolgens met die succesfactoren aan de slag om een nieuwe activiteit te bedenken (bv. door een nieuw product/dienst/event te ontwerpen of een experiment op te zetten).

Mag het een beetje meer zijn? Wil u dieper graven? Of bent u op zoek naar een andere, meer creatieve methode? Vraag dan advies aan Jacqueline van Leeuwen en ontwerp samen met haar een draaiboek op maat.