7 - Pak het object uit en controleer het

Controle van de zwakke onderdelen bij het in- en uitpakken. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Na het transport pakt u het voorwerp uit. Zorg ervoor dat het op een veilige plaats komt te staan en kijk na of het voorwerp geen schade heeft opgelopen.

Enkele tips

 • Zet objecten nooit direct op de vloer of op een andere ongebufferde ondergrond.
 • Kijk na of de verpakking aan de buitenkant geen sporen van schade vertoont zoals deuken.
 • Controleer of er geen losse onderdelen in de verpakking liggen.
 • Kijk goed of het object geen visueel waarneembare schade vertoont.
 • Controleer of er bijzonderheden op te merken zijn uit de informatie van de meegestuurde dataloggers.
 • Controleer, indien aanwezig, het conditierapport.
 • Kijk elk stuk verpakkingsmateriaal na: kleine voorwerpen kunnen makkelijk in papier blijven zitten en worden weggegooid. Hou (kleine) losgekomen onderdelen bij.
 • Pas de standplaats van het voorwerp aan in het registratiesysteem. Enkel door standplaatswijzigingen accuraat bij te houden krijgt u een volledige standplaatshistoriek in de databank.
 • Tip: geef ook transitzones, werktafels en zelfs de voertuigen waarmee u een transport uitvoert een standplaatscode. Zo kan u het traject van het transport volgen.
 • Laat een object niet onnodig lang verpakt staan.

Wat als het misgaat?

 • Onderbreek het transport bij schade of het vermoeden ervan.
 • Panikeer niet.
 • Maak zo veel mogelijk foto’s van de brokstukken op de plaats van het gebeuren.
 • Probeer de delen niet te passen of te verlijmen. Laat dat aan een deskundige over.
 • Roep een conservator of leg de afgebroken onderdelen in (aparte) minigripzakjes. Noteer vooraf het nummer van het object op elk zakje.
 • Waarschuw de verantwoordelijke persoon.
 • Maak een rapport op van het voorval, bijvoorbeeld via het incidentmeldingsformulier onderaan deze pagina of in DICE.
 • Contacteer de verzekeraar als dat aangewezen is.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.