Een camionette voor korte of beperkte transporten. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Nadat het erfgoed is verpakt, kan het eigenlijke transport gebeuren. Denk vooraf goed na over de volgende vragen.

Wordt het een intern of extern transport

Voert u het transport uit met eigen medewerkers of neemt u een (verhuis)firma onder de arm?

 • Sluit u een verzekering af voor het (externe) transport?
 • Beschik u over de juiste transportmiddelen? Of huurt u een auto of een verhuislift?
 • Beschikt u over de nodige kennis en ervaring voor dit soort transport?

Laat u de firma ook het voorwerp inpakken of doet u dat liever zelf?

 • Wanneer u het voorwerp zelf inpakt en laat transporteren, dan kan er onduidelijkheid ontstaan over de verantwoordelijkheid wanneer er tijdens het transport iets misloopt. Wie ging in de fout: de verpakkers of de transportfirma?

Hoe maakt u de afweging tussen verschillende (kunst)transportfirma's?

Vraag genoeg informatie op:

 • Hoe zullen ze het voorwerp inpakken en transporteren? Welke verpakkings- en transportmaterialen gebruiken ze? 
 • Kan er gerecycleerde verpakking worden gebruikt of wordt het maatwerk?
 • Wie is de projectleider?
 • Hoeveel medewerkers hebben een basiskennis art handling?
 • Als u met externen of partners werkt: behoud de controle en houd toezicht.

Deze publicatie kan een gids vormen: 'Het transport van museale objecten. Hoe een offerte beoordelen en de service evalueren?' (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001)

Laten

 • Plaats voorwerpen tijdens transport nooit op of in elkaar: zo kunnen er krassen ontstaan.
 • Zet grote objecten nooit op één punt: het gewicht wordt te groot en het object kan makkelijk breken (puntbelasting).
 • Draag nooit meerdere objecten tegelijk en gebruik steeds beide handen ter ondersteuning.
 • Laat een object nooit onbewaakt achter.
 • Neem geen risico's.

Doen

 • Ga na of de risicoanalyse uit stap 2 klopt en of de route vastligt.
 • Neem de tijd.
 • Zorg voor voldoende mankracht. Voorzie één reservepersoon die de transporteurs begeleidt, deuren opent, aanwijzingen geeft. Opgelet! Te veel helpers zijn ook niet goed.
 • Zorg dat u alle nodige sleutels op zak hebt.
 • Bekijk de aanduidingen op de verpakking en hou hier rekening mee.
 • Vervoer een object zo weinig mogelijk in eigen handen, ook over een korte afstand.
 • Bij gebruik van een rijdend hulpmiddel zoals een kar of vrachtauto: rij tegen een rustig en stabiel tempo zonder bruuske bewegingen.
 • Plaats het verpakte voorwerp in de juiste transportrichting in de wagen. Zorg ervoor dat het voorwerp stevig vaststaat in de verpakking of in het vervoermiddel.
 • Stop meteen als er onverwachte belemmeringen optreden.
 • Besteed bij een (extern) transport ook aandacht aan het administratieve luik: zijn alle papieren volledig ingevuld (vrachtlijst enz.)? Pas ook de standplaats van de verplaatste voorwerpen aan in het objectregistratieprogramma.
Het vastzetten van objecten/verpakkingen in een vrachtwagen met gebruik van singels. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.