3 - Optimaliseer het object en/of traject

De vloer beschermen en trillingsvrij maken. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Nadat u de fragiliteit van het voorwerp hebt bepaald en een risicoanalyse van het af te leggen traject hebt gemaakt, legt u best de twee analyses naast elkaar. Welke knelpunten duiken op en hoe kunnen die opgelost worden? Een voorbeeld: u wil met een fragiel voorwerp niet over drempels en kasseien rijden, maar een glad parcours lukt wel.

In stap 3 werken we aan deze knelpunten. U kan het voorwerp optimaliseren en/of het traject aanpassen en/of andere transportmiddelen kiezen.

Het voorwerp optimaliseren

 • Ondersteun het object zodat het minder risico's loopt. Een vlak, verzwaard textiel ondersteunt u bijvoorbeeld met behulp van een plaat zuurvrij karton. Neem de plaat vast tijdens het transport. Ondersteun ook holle, fragiele voorwerpen zoals maskers.
 • Misschien is een kleine ingreep nodig op het voorwerp zelf voordat transport mogelijk is. Bijvoorbeeld: zet een los doek vooraf weer vast in zijn lijst. Zet losse polychromie vast met Japans papier. Opgelet: vaak is dit specialistenwerk.
 • Kan u het zwaartepunt van het voorwerp naar beneden krijgen? Voeg bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal toe.
 • Kopieer in de verpakking de wijze waarop een voorwerp normaal 'staat' of wordt tentoongesteld. Hang een luster bijvoorbeeld op wanneer u hem transporteert of monteer een schilderij in een frame alsof het aan een wand hangt.
Glastape aanbrengen op een ingelijst schilderij. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
De behandeling van losse polychromie voor transport
Een stuk verzwaard textiel rust op een stevige drager. Dit wordt als geheel ingepakt.
Loskomende verflagen op een schilderij zijn gefixeerd met Japans papier. Dit schilderij kan nu veilig getransporteerd worden en bewaard in afwachting van een restauratie.
Een houten transportframe voor een schilderij. Foto: © FARO
Een scheepsmodel wordt vastgemaakt aan een grondplaat, met een zachte buffer ertussen. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Het traject en de transportmiddelen optimaliseren

Pas de route aan om het risico te verkleinen.

 • Verwijder hindernissen zoals ladders en lege kisten of bekijk hoe u ze kan opvangen.
 • Breng rijplaten aan om drempels weg te werken.
 • Gebruik een trappenlift.
 • Vermijd publiek toegankelijke zones en plan het transport buiten de openingsuren.
 • Is er een omweg met minder risico's mogelijk? Misschien kan u op deze manier drempels en kasseiwegen vermijden?

Overweeg bewust welke transportmiddelen u kiest.

 • Verklein het risico voor het voorwerp en gebruik een stapelaar als het te zwaar wordt om op mankracht te hanteren. Neem een ladderlift in plaats van de trap om een voorwerp naar een verdieping te brengen.
 • Vermijd het transporteren van voorwerpen in de hand, ook over een korte afstand.
 • Door het gebruik van een dolly of een tafelwagen verkleint u het risico op vallen.
Trappenlift. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Het gebruik van een stapelaar voor zware voorwerpen verkleint de risico's voor mensen en voor object. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
De vrachtwagen inladen met behulp van een transpalet. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Heeft u deze veranderingen uitgevoerd?

Keer dan terug naar stap 1 en stap 2

 • Zijn alle obstakels weggewerkt?
 • Is een transport verantwoord?

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.