In 8 stappen tot een veilig transport

De 8-stappenmethode is een veelgebruikte methodiek om transporten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Deze methode werd ontwikkeld door Helicon Conservation Support (vroeger Pegasus Packaging).

Alle stappen worden in dit hoofdstuk toegelicht. Afhankelijk van de aard van de manipulatie of het transport doorloopt u enkele van de stappen. Ga steeds doordacht te werk en maak deze (mentale) oefening telkens wanneer u een voorwerp wilt hanteren en/of transporteren. Doe dit ook voor kleine manipulaties. Na verloop van tijd wordt het een ingebakken gewoonte. U kan gerust zelf extra stappen toevoegen om de methode te vervatten in een interne procedure voor verplaatsingen en zo optimaal bruikbaar te maken binnen uw werkcontext.

Schema van het 8-stappenplan. Afbeelding: © Helicon Conservation Support.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.