Veiligheidspictogrammen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, Foto: DavidRockDesign via Pixabay

Algemene richtlijnen bij het gebruik van silicagel

Levensduur

 • ProSorb: de levensduur van Pro Sorb is 10 tot 20 jaar, meteen de langste levensduur onder de hier vernoemde silicagels. (Voetnoot: de langste levensduur van absorberend materiaal is klei.) Het vermogen om water te adsorberen daalt wel in de loop van de tijd als gevolg van veroudering. Voor een gegeven gewicht stijgt de conditioneringswaarde van Pro Sorb met ongeveer 0,8% RV per jaar (dit kan afwijken i.v.m. temperatuur). Dit geldt ook als Pro Sorb goed is opgeslagen in aluminium zakken. Vervuilende stoffen die voortkomen uit de vitrinematerialen, objecten en/of tentoonstellingsmaterialen versnellen het verouderingsproces. 
   
 • Art Sorb: de levensduur van Art Sorb is ongeveer 10 jaar. Zoals alle silicagels verliest Art Sorb langzaam zijn adsorptiecapaciteit. Aanwezigheid van verontreinigende stoffen zoals azijnzuur versnellen het afbraakproces. De conditionering van een Art Sorb cassette stijgt met 1 tot 1,5% RV per jaar bij gelijkblijvend gewicht (dit kan afwijken onder invloed van de temperatuur: zie de pagina ‘Vochtregulerende materialen’).
   
 • Silica gel E gaat soms nog sneller achteruit. Hier is het niet mogelijk om een exacte waarde te benoemen, aangezien dit product door een heleboel producenten geproduceerd wordt en sterk kan verschillen. 
   
 • Silicagel M: niet gekend. Dit type wordt ook nooit voor lange duur toegepast.

Opslag

Gebruik liefst aluminium composietfoliezakken voor het opslaan van silicagel. PE-zakken zijn alleen geschikt voor kortere perioden van opslag, aangezien ze dampdoorlatend zijn.

Voor los bulkmateriaal gebruikt u bv. de Curver Grand Chef Vershouddozen, de Stewart Plastics Containers, stalen emmers of vaten met dicht sluitend deksel (5-200l) of aluminium boxen (bv. Zarges).

Veiligheid

 • (Veelvuldige) blootstelling aan stof van silicaten kan in de regel stoflong of silicose veroorzaken. Voor zover bekend is silicagel ongevaarlijk. Toch wordt aangeraden om een stofmasker te dragen. Draag ook handschoenen en een stofbril (indien u bv. een hele dag silicagel in zakjes aan het vervangen bent). Het stof van silicagel kan de huid en slijmvliezen (neus en ogen) uitdrogen. Was uw handen als u in contact bent gekomen met silicagel.
   
 • Vermijd direct contact met objecten. Doordat de silicagelkorrels vocht opnemen zal er vocht aanwezig zijn aan de oppervlakken van de korrels. Dit vocht kan corrosie veroorzaken aan metalen objecten indien ze in direct contact komen met de korrels.
   
 • Werk voorzichtig en vermijd stof bij het plaatsen van silicagel in vitrines (in de buurt van objecten). Panelen en cassettes met silicagel zijn niet volledig stofdicht, dus plaats de cassette altijd met de openingen naar boven.
   
 • Vermijd silicagel waarbij de kleurstof kobalt als vochtindicator is toegepast. Hierbij zullen de korrels blauw kleuren bij een RV onder 20% en roze kleuren bij RV boven 20%. Kobalt is giftig en kankerverwekkend en wordt niet meer verkocht vanwege een EU-verbod. Als u ze toch nog gebruikt, kunt u ze best vervangen door de veilige Neo-blue silicagel. Let ook op als u silicagel met kleurindicators online koopt buiten de EU.
   
 • Lithiumchloride: aanwezig bij Art Sorb. Het is een zout dat erg hygroscopisch en wateroplosbaar is en tot 90% luchtvochtigheid kan reduceren. Het grote nadeel van lithiumchloride is echter dat het zeer corrosief is. U kunt Art Sorb best vermijden tijdens de zwangerschap aangezien blootstelling aan lithiumchloride tijdens de zwangerschap kan leiden tot geboorteafwijkingen (dit zou enkel bij hogere doseringen schadelijk zijn). Ook kan lithiumchloride via de moedermelk worden doorgegeven en mogelijk schadelijk zijn voor het kind. 

Afval

De silicagels kunnen met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd, mits ze geen verontreinigende en mogelijk gevaarlijke stoffen hebben opgenomen. Indien de silicagels wel gevaarlijke verontreinigende stoffen bevatten, moeten ze net zoals de silicagel met kobalt worden afgevoerd als gevaarlijk afval (gelabeld als chemisch afval).