8 - Evalueer en optimaliseer de aanpak

Evaluatie. Foto: CO Mohamed Hassan via Pixabay

Uit stappen 1 tot 7 kan u informatie puren. Overloop die stappen, evalueer ze en trek daaruit conclusies die u bij een volgend transport kan gebruiken. Doe dat zeker bij grotere projecten samen met alle betrokkenen. Een gedeelde ervaring leidt ongetwijfeld tot verbetering.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.