Kleine voorwerpen verpakt in een kunststof krat met verhuiskussens. Zijdepapier rondom de voorwerpen houdt de kussens proper. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

U heeft in de voorbije stappen al heel wat voorbereidend werk gedaan. Nu verpakken we het voorwerp voor transport.

Hebt u niet voldoende kennis, personeel of materiaal in huis om het verpakken en het transport tot een goed einde te brengen? Schakelt dan liever een (kunst)transportfirma in. 

 • Overloop de eerste vier stappen met de firma.
 • Vergelijk geen appels met peren: informeer u over de manier waarop verschillende firma's het voorwerp zouden verpakken en/of transporteren.

Kan u het object onverpakt verplaatsen?

 • Korte interne transporten zonder veel obstakels onderweg kunnen onverpakt verplaatst worden. Leg het voorwerp bijvoorbeeld op een vulkussen op een kar. Objecten verpakken brengt namelijk ook risico's met zich mee.
 • Groot meubilair wordt vaak onverpakt getransporteerd, met verhuisdekens.

Enkele tips bij het verpakken

 • Zorg voor voldoende werkruimte en een stevige, propere werktafel.
   
 • Bescherm uzelf en het object. Draag wanneer nodig handschoenen en beschermkledij en doe sieraden uit.
   
 • Let tijdens het werk op volgende aandachtspunten: 
  • Klopt de risicoanalyse van stap 2?
  • Zit het object stevig vast?
  • Is het object of een deel ervan niet in een slechte positie geforceerd?
  • Is het duidelijk hoe het object uitgepakt en geïnstalleerd moet worden?
  • Kan het object voor een retourtransport weer eenvoudig gedemonteerd en ingepakt worden?
    
 • Voor een vervorming is er energie nodig: als iets niet beweegt, is er geen energie. Probeer het voorwerp zo te verpakken dat de beweging (de energie) zo klein mogelijk is. Zo kunnen de voorwerpen ongeschonden uit transport komen.
   
 • Kopieer in de verpakking de manier waarop een voorwerp tentoongesteld zou worden. Laat een luster bijvoorbeeld ophangen aan het raamwerk in een kist.
   
 • Gebruik - als het voorwerp dat toelaat - recycleerbaar verpakkingsmateriaal (hardverpakking). Dat drukt de kostprijs en zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal proper is.
   
 • Verpak kleinere, lichte objecten bijvoorbeeld in een kartonnen doos/krat/kar, op een kussen/ingepakt in zuurvrij papier, ibicel of bubbelplastic met foamzijde. Lees meer onder 'Welk verpakkingsmateriaal kiest u?'. Tel de voorwerpen en/of onderdelen, zodat er bij het uitpakken geen voorwerp in het papier/de bak achterblijft.
   
 • Kleine, lichte objecten hanteert u het best alleen. Doe dit met twee handen: een hand onder het voorwerp en een hand onder zijn zwaarste punt. Zet zo min mogelijk druk met uw vingers.
   
 • Verpak grotere objecten in een kist of omwikkel ze met verhuisdekens. Grotere voorwerpen kan u ook (onverpakt) intern verplaatsen, op een dolly of pallet.
   
 • Grotere, zwaardere objecten tilt u met twee of meer personen. Spreek op voorhand goed af: er is één coördinator die de orders geeft. Te veel helpende handen zijn ook niet goed. Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.
Een inpaktafel moet voldoende hoog zijn en afgedekt met bufferend materiaal. Werkmateriaal en objecten gescheiden houden. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Speren verpakt in een herbruikbare kist. De speren liggen op rijen gestapeld in uitgesneden schuimbalkjes. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Een museummedewerker houdt toezicht op het werk van de verhuisfirma. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen
Een maskerpak wordt opgehangen in de kist. Met een lint wordt verhinderd dat het pak tijdens het transport gaat bewegen. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Vermijd volgende situaties

 • Let erop dat u niet oververpakt!
  • Vul de verpakkingen niet onnodig op: elke beschermingslaag moet een functie hebben.
  • Een te complexe verpakking is even gevaarlijk als een te lichte verpakking.
 • Zorg dat er geen plakband aan of op de voorwerpen komt.
 • Forceer objecten of onderdelen niet in een bepaalde positie.
 • Stapel geen objecten op elkaar, zeker niet zonder buffer tussen.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.