4 - Kies de bescherming en verpakking

Een combinatie van hard- en softverpakking beschermt het voorwerp tijdens het transport tegen schokken en trillingen. Deze verpakking is tevens de bewaarverpakking. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Het te transporteren voorwerp en de route zijn onderzocht en waar mogelijk geoptimaliseerd in stap 1, stap 2 en stap 3. Nu gaan we na welke beschermingslagen u dient aan te brengen.

Moet de verpakking bescherming bieden tegen fysieke schade door bv. schokken of trillingen? Bij een langer extern transport beschermt u het voorwerp mogelijk best ook tegen schommelingen in de temperatuur en relatieve vochtigheid. Wilt u het voorwerp enkel verpakken voor het transport of ook voor de opslag in het depot? Dan moet de verpakking vaak aan bijkomende eisen voldoen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan u de verpakking ontwerpen en de verpakkingsmaterialen kiezen.

Wat zijn mogelijke schadeoorzaken?

Na stap 1, stap 2 en stap 3 bepaalt u of u het object moet beschermen tegen de volgende schadeoorzaken.

Welke verpakking is nodig?

Wilt u het voorwerp enkel voor transport verpakken of ook voor de bewaring in het depot? Kan u een verpakking maken die voor de beide doelen geschikt is?

Primaire verpakking: softverpakking

 • Doel: het object ondersteunen, op zijn plaats houden, klimaatbuffer.
 • Materiaal: vulkussens, verhuisdekens, Tyvek, schuimrol en -plaat, noppenfolie, (proppen) zijdepapier, pakpapier.
 • Geen: 'gewone' noppenfolie, losse piepschuim bolletjes, chips, luchtkussens (zie Verpakkingsmaterialen).
 • Opgelet: keuze/gebruik van plakband en lijmen.

Secundaire verpakking: hardverpakking

 • Doel: bescherming bieden.
 • Materialen: kunststof/kartonnen doos, kunststof krat, houten kist.
 • Standaardformaten interessant: nadien nog aanpasbaar met bv. schuim.
 • Of kies maatwerk: kist op maat, dozen verlengen, etc.
 • Kies gladde zijden, zonder scherpe kanten en hoeken.
 • Zeer tijdelijk gebruik? Dan zijn inert en zuurvrij materiaal minder belangrijk.
 • Duurzaam en goedkoper: herbruikbaar materiaal zoals kunststof kratten en herbruikbare kisten.

Opgelet!

 • Vul de verpakkingen niet onnodig op: elke beschermingskaag moet een functie hebben.
 • Een te complexe verpakking is even gevaarlijk als een te 'lichte' verpakking.
 • Verpak de verschillende onderdelen van een object het best apart.

Tip

Er bestaan verschillende digitale programma's voor het uittekenen en ontwikkelen van kisten en verpakkingen zoals Sketchup en PadCAD. Lees er meer over in het hoofdstuk over 3D-technologie >LINK.

Klaar?

Controleer nog even of de aangebrachte bescherming of verpakking gevolgen heeft voor wat u in de vorige drie stappen deed en besloot.

Glazen flesjes en stolpen in een hard- en softverpakking voor transport. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.