2 - Maak een risicoanalyse van het traject

Deuren, hoge drempels en korte draaicirkels bemoeilijken het transport. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Vooraleer u een voorwerp verplaatst, moet u zich een goed beeld vormen van de route en de obstakels langs de de weg. De route kan heel wat risico's met zich meebrengen. Routes zijn een belangrijke schadefactor, ook al zijn die niet objectgebonden. Vaak blijkt uit deze analyse dat het transport niet kan doorgaan zonder aanpassingen of bijkomende hulpmiddelen.

Plan de route vooraf

Wandel en bekijk de route van begin- tot eindpunt met het oog op mogelijke logistieke belemmeringen. Hou bijzondere aandacht voor de volgende zaken.

  • Wat is de draairichting van deuren en gangen en welke draairichting hebben ze? Soms kan een voorwerp wel door de deur, maar kan het een bocht in de gang niet nemen.
  • Liggen er drempels en trappen op de route?
  • Liggen er losse hindernissen op het parcours? Denk bv. aan ladders, karren, inpakmateriaal, lege of volle kisten.
  • Zijn bepaalde zones op de route voor het publiek toegankelijk?
  • Wat is de bereikbaarheid van het aankomstpunt? Tot waar kan u rijden met een kar of vrachtauto? Is er een transitzone?
  • Moeten er liften genomen worden? Bekijk dan de afmetingen en draagkracht en controleer of de lift correct werkt. Vraag na of de lift gedeeld gebruikt zal worden.
  • Wat is de draagkracht van de vloeren? Controleer ook de vloeren onderweg op de route. Bekijk welk type vloeren of wegdek (kasseien) er worden gebruikt. Bij het gebruik van een transportmiddel moet de vloer het gewicht van het object én het middel kunnen dragen.
  • Is er alvast ruimte voor het object vrijgemaakt op zijn toekomstige plaats?
De transportkist is te hoog en moet worden gekanteld om door de deur te kunnen. Foto: © Collectiebeleid Musea en Erfgoed Antwerpen

Bekijk vooraf de nodige/beschikbare transport- en hulpmiddelen

  • Welke hulpmiddelen heeft u nodig om het object te verplaatsen?
  • Welke hulpmiddelen heeft u ter beschikking op de vertrek- en aankomstlocatie?

Hier vindt u een overzicht van mogelijke transport- en hulpmiddelen.

Dit hoofdstuk werd geschreven door Annelies De Mey voor Depotwijzer.be.

FARO biedt regelmatig de cursus 'In Goede Handen | Bewaren, verpakken en intern transport' aan. Voor een actueel overzicht van ons cursusaanbod kunt u terecht in de FARO-vormingskalender of kunt u zich inschrijven op de FARO-nieuwsbrief.