Hoe creëert u een gunstig microklimaat?

Als u niet de gehele ruimte maar slechts een specifiek deel ervan wil klimatiseren, dus bewust een gunstig microklimaat wil creëren, dan kan dat op passieve of actieve wijze.

Met actief klimatiseren bedoelen we het binnenklimaat regelen met een klimaatinstallatie. Met passief klimatiseren bedoelen we de relatieve vochtigheid bijsturen met vochtregulerende materialen. Bij de ene methode hebt u een energiebron nodig, bij de andere niet.

Passief klimatiseren, © David Thickett, English Heritage
Actief klimatiseren, © David Thickett, English Heritage

U kunt perfect op passieve wijze een gunstig microklimaat bereiken, iets wat onderstaande afbeelding mooi aantoont. Wat u ziet zijn metingen gemaakt in een luchtdichte vitrine met Art Sorb: rood = T in de vitrine, blauw = RV in de vitrine,  groen = T in de ruimte, paars = RV in de ruimte. 

microklimaat

 

Kiezen voor een actief dan wel een passief microklimaat: een weloverwogen keuze

Er zijn enkele zaken waarmee u rekening moet houden:

 • Is er elektriciteit aanwezig?
 • Welk volume lucht wil u klimatiseren?
 • Wat is de huidige relatieve luchtvochtigheid (RV) en welke RV wil u behalen (m.a.w. hoeveel vocht moet aan de lucht worden onttrokken)?
 • Wat zijn de omgevingscondities, m.a.w. hoe is het klimaat buiten de ruimte die u wil klimatiseren?
 • Uit welk materiaal bestaat de vitrine? Uit hygroscopisch materiaal (hout) of niet (gecoat metaal)?
 • Wat is het ventilatievoud? Hoe luchtdicht is de ruimte? M.a.w. hoe snel zal de lucht in de ruimte die u wil klimatiseren worden vervangen door lucht van buitenaf?
 • Gaat het om een permanente opstelling of een tijdelijke? M.a.w. hoe lang duurt de tentoonstelling?
 • Welk erfgoed bevindt zich in de ruimte die u wil klimatiseren? Hoe groot is het? Uit welke materialen bestaat het? Zijn de materialen hygroscopisch of niet?
 • Hoe groot is het team? Is het mogelijk om regelmatig een controle uit te voeren?
 • Wat is het budget?
 • Welke expertise is er in huis? Wat is haalbaar?

Onder bepaalde omstandigheden zal u eerder voor een actieve dan wel een passieve opstelling kiezen. Een overzicht:

Actief vs. passief microklimaat

In de onderliggende pagina's bespreken we enkel hoe u passief een gunstig microklimaat kan creëren via vochtregulerende materialen. De toelichting over actieve klimatisatie vindt u in het dossier 'Hoe beheerst u het binnenklimaat?'.

Deze tekst is gerealiseerd met de hulp van Christophe Waller, David Thickett en Natalie Cleeren.

Meer informatie over schade door een verkeerde relatieve vochtigheid, leest u op deze pagina.