Nieuwe producten of diensten ontwerpen

Deelnemers bij een ontwerpworkshop. Foto: Amélie Mourichon via Unsplash

Nadat u de huidige werking heeft geëvalueerd, de noden van gebruikers in kaart heeft gebracht en heeft bestudeerd wat trends u kunnen bieden, is het de moeite waard om een tussenfase in te lassen waarin u nieuwe producten of diensten ontwerpt.

Door even heel concreet na te gaan hoe de toekomst eruit kan zien, toetst u meteen wat er haalbaar is en vooral wat energie geeft om verder op in te zetten. Op deze pagina leggen we uit hoe u ontwikkelvragen formuleert en geven we een overzicht van werkvormen voor ontwerpworkshops.

Ontwikkelvragen formuleren

Op basis van een analyse van uw interne werking en de kansen in de omgeving kunt u een aantal ontwikkelvragen formuleren. Dat kan van alles zijn. Het is handig als u ze formuleert als 'hoe kunnen we'-vragen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen we de erfgoedgemeenschap beter betrekken?
  • Hoe kunnen we nieuwe competenties in huis halen?
  • Hoe kunnen we onze scenografie aantrekkelijker maken?
  • Hoe kunnen we het risico van klimaatverandering voor onze collectie verkleinen?
  • Hoe kunnen we de verhalen die we vertellen meerstemmiger maken?
  • Hoe kunnen we de route die een bezoeker aflegt aantrekkelijker maken?

Laat de leden van het planningsteam eerst individueel een aantal vragen formuleren, bijvoorbeeld op post-its. Bundel deze vragen vervolgens en organiseer een stemming zodat de meest relevante vragen overblijven.

Bespreek ook welke interne en externe perspectieven u nodig heeft om deze vragen verder te verkennen in de ontwikkelfase: wie zou u nog willen uitnodigen om over deze vragen van gedachten te wisselen? Dat kunnen mensen zijn die u al gesproken heeft, maar ook nieuwe, externe perspectieven. U kunt de gedragenheid van het planningsproces een niveau hoger tillen als u een bredere groep laat meedenken over de toekomst van uw organisatie. Voorbeelden van beleidsplanningsprocessen met een ontwerpgerichte fase vindt u in dit schema

Werkvormen voor ontwerpworkshops

We geven in dit dossier een aantal voorbeelden van workshops die u kunt organiseren om deze ontwikkelvragen te beantwoorden. U vindt hier zowel kleine workshops als heel uitgebreide processen. Klop gerust aan bij Jacqueline van Leeuwen voor een werkvorm op maat.