Wat is een meerjarenplan?

Klokken. Foto: Andrew Seaman via Unsplash

Een organisatie kan niet alles tegelijk doen en niet alle medewerkers hebben hetzelfde profiel. Om een eerste denkoefening te maken, kunt u de volgende stappen zetten.

Bekijk met het team de timing per doelstelling:

  • is dit iets doorlopend/continu?
  • kunt u het koppelen aan een bepaald jaar?
  • volgt het ene na het andere?
  • is dit iets dat jaarlijks één maand in beslag neemt?
  • hou ook rekening met meetpunten: wanneer wilde u de indicatoren bij de doelstellingen onder de loep nemen? Dit vraagt ook extra tijd!
  • moet u tijd voorzien voor bijscholing en opleiding?

Verdeel de doelstellingen dus over de verschillende jaren in een Excell-tabel: in welk jaar wordt er aan deze doelstelling gewerkt? En hoeveel tijd (weken, maanden ...) wordt eraan besteed?

Bekijk dan hoeveel tijd/personeelsinzet er per jaar nodig is voor deze doelstelling.

  • Koppel dit aan een functieprofiel en dus niet aan een concrete medewerker.
  • Baseer u op de ervaring van de voorgaande jaren.
  • Ook anderen kunnen meewerken aan de doelstellingen: vrijwilligers bijvoorbeeld, of externe freelancers. Neem hen dus ook mee in uw overzicht.

Een mooi voorbeeld van hoe doelstellingen over verschillende jaren gespreid worden, is dit document van het Jakob Smits Museum in Mol.