Het beleidsplan uitwerken

Computer, notablok en koffie. Foto: Andrew Neel via Unsplash

Nadat u de eigen werking en de kansen in de omgeving heeft onderzocht, en misschien ook nieuwe producten of diensten heeft ontwikkeld, is het tijd om het beleidsplan uit te schrijven. Dat betekent dat het moment is aangebroken om scherpe keuzes te maken en die te vertalen in een operationele werking.

U gaat van abstract naar concreet via de volgende stappen:

Hoewel het belangrijk is om deze stappen in volgorde te zetten, merken we in de praktijk dat deze onderdelen op elkaar inwerken. U zal dus steeds moeten aanpassen, bijschaven en optimaliseren. Trek dan ook minstens twee maanden uit om deze fase op punt te stellen. Koppel terug naar medewerkers en bestuur, en laat waar mogelijk externen meekijken. 

Natuurlijk kunt u nadien beslissen om het beleidsplan verder te communiceren en met een bredere groep te delen. Hiervoor zijn verschillende formats mogelijk. Het Jakob Smitsmuseum in Mol maakte bijvoorbeeld een poster met daarop de krachtlijnen van het beleidsplan.