Een omgevingsanalyse maken

Panoramaverrekijker. Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash

Een beleidsplan met doelstellingen moet gebaseerd zijn op een grondige analyse. Dat onderzoek gebeurt tijdens de omgevingsanalyse, waarbij u met open blik evalueert, analyseert en verkent. Deze omgevingsanalyse valt uiteen in vier grote vragen die u allemaal zal moeten beantwoorden:

Al deze informatie moet uiteindelijk leiden tot een overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (en ambities) in de SWOT(A). Maar voordat het zover is, kunt u de ontdekkingen alvast tussentijds samenvatten. Bovendien kunt u nog een extra fase aan het planningstraject toevoegen: het ontwerpen van nieuwe producten of diensten.

Hoe gaat u te werk?

De omgevingsanalyse is omvangrijk en u trekt er best de nodige tijd voor uit. Toch zal u niet alles even diepgaand kunnen uitspitten, maar zal u keuzes moeten maken. Het is echter wel belangrijk dat u de vier bovenstaande vragen allemaal aan bod brengt in uw traject. De werkwijze is als volgt:

  • Bekijk eerst welke gegevens u al heeft. Ongetwijfeld heeft u al heel wat informatie verzameld in trajecten van permanente evaluatie en monitoring. Lijst die alvast op en vul ze aan op het basisschema.
  • Bekijk vervolgens wat u nog mist: voor welke domeinen moet u nog een extra inspanning leveren? Welk domein is het belangrijkste en waar kan een snelle oefening volstaan? 
  • Vul op basis daarvan het schema met de procesplanning verder aan.

Aan de hand van de uitgewerkte voorbeelden kunt u zien hoe andere organisaties de puzzel hebben gelegd en een traject op maat hebben gemaakt. 

Meer weten over hoe u cijfers kunt analyseren? Dat leest u hier.