Langeafstandroutes

Langeafstandroutes zijn wandel- of fietsroutes zoals GR-routes, pelgrimswegen of icoonroutes. Met een uniforme vormgeving en redactierichtlijnen willen we erfgoedorganisaties, toeristische diensten en cultuur- en erfgoeddiensten van gemeentes waar de route passeert ondersteunen bij het toevoegen van POI's aan de route.

Enkele tips en aandachtspunten bij het maken van POI's

  • Beperk u tot de POI's in de buurt van de route.
  • Probeer het aantal punten dat in elkaars buurt ligt te beperken. Groepeer eventueel enkele verhalen.
  • Erfgoed is op heel veel plaatsen en in verschillende vormen te vinden: denk bv. ook aan erfgoedverhalen, tradities, landschapselementen, landschapschilderijen, 360° rondleidingen van een gebouw, oude foto's ... 
  • Geluidsfragmenten, video-opnames en foto's zorgen voor afwisseling. Ze geven het verhaal meer 'schwung' dan wanneer u enkel gebruikmaakt van tekstfragmenten. Probeer de content multimediaal te maken en doe aan storytelling.
  • Bouw eventueel een spelelement in, zoals een vraag, iets zoeken ... Dit zorgt voor afwisseling. 
  • Kijk naar andere ErfgoedApp-tours voor inspiratie.
sharen met langeafstandroute

Aan de slag

Meestal zal u gps-punten aanmaken in de ErfgoedApp-manager. Bij het maken van het gps-punt volgt u de uniforme stijl (zie verder) om te vermijden dat de punten er verschillend uitzien. Als het gps-punt klaar is, kan u het delen via de knop Share: vul het e-mailadres in van de route waarvoor u de content wil doorsturen:

Het programma mailt vervolgens een kopie door naar het account van de route. Mail na het delen van een of meerdere punten naar het mailadres van de desbetreffende langeafstandroute. Zo kunnen we uw punt opnemen in de route.

Wilt u later nog iets aanpassen aan uw punt, dan kan dat door het punt opnieuw te delen met de route en te mailen naar het juiste e-mailadres. We vervangen dan het oude punt door het nieuwe.

Uniforme stijl voor langeafstandroutes

Download alle stijl elementen in een zip of download elk element afzonderlijk hieronder en volg de richtlijnen bij zelf een mooi design maken, we werken aan enkele voorbeelden tegen begin juli als inspiratie.