Kies voor beacon


Kies Beacon. U gaat nu uw eerste content-item aanmaken. Meerdere content-items verbinden we door een tour aan te maken. Voorbeelden van een tour zijn: een topstukkenroute, een schattenjachtspel of een kinderrondleiding. Een tour kan bestaan uit meerdere Beacon-, Scan- en Gps-punten. 

Kies een beacon


Selecteer de beacon die u wenst te gebruiken, klik op ‘Add’ en vervolgens op ‘Next’. U kunt meerdere beacons selecteren.

Beacon informatie en push message


Content name: kies een korte titel die zichtbaar is via de ‘Dichtbij’-functie.

Image: voor elk model kan u de standaardafbeelding wijzigen in een vrij gekozen afbeelding via ‘Change image’. We raden u aan om dit zeker te doen. In de ‘Dichtbij’-functie is deze afbeelding prominent aanwezig.

De Display Rate is de minimale tijd (bv. 3 uur) tussen twee pushberichten van een ErfgoedBeacon. U moet dit enkel aanpassen als u gebruikmaakt van pushberichten.

Voorbeeld: een ErfgoedBeacon hangt aan de ingang van het museum. Een ErfgoedApp-gebruiker die in het museum komt, krijgt dus automatisch een bericht van de ErfgoedBeacon. Als we geen display rate zouden instellen, krijgt de bezoeker dit bericht opnieuw als hij even later naar buiten gaat en terug binnenkomt, of als hij in de loop van zijn bezoek in de buurt van (een van) de Welkom ErfgoedBeacon(s) komt. Om dit te vermijden, stellen we via de display rate dus een wachttijd in. Pas na het verstrijken van die tijd leidt het oppikken van het signaal van de ErfgoedBeacon(s) opnieuw tot een pushbericht op het toestel van de gebruiker. Beacons blijven wel zichtbaar via ‘Dichtbij’.

Description: ook deze beschrijving is optioneel en zichtbaar via ‘Dichtbij’ en staat onder de titel en afbeelding. Beperk het aantal woorden voor deze omschrijving.

Notification Title: de titel van het pushbericht dat de bezoeker ontvangt. 

Notification Message: de tekst van het pushbericht dat de bezoeker ontvangt. Beperk de omvang van het bericht tot een korte tekst, want anders is hij niet goed leesbaar op een smartphonescherm.
 

Taalkeuze
Taalkeuze


Hier kan u een nieuw trefwoord toevoegen via ‘+Add new tag’ of gebruik een van uw bestaande trefwoorden. Een geldig trefwoord bestaat uit één woord zonder spaties dat uniek is voor één tour binnen één organisatie, bijvoorbeeld ‘MiatTour1’. Om te testen is het eenvoudiger om geen trefwoord aan te maken maar gebruik te maken van de automatische QR-code onder Remote-id. Voor meer informatie leest u best het hoofdstuk over testen.

De ErfgoedApp is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits. De app detecteert automatisch de taal van het toestel en is vervolgens beschikbaar in die taal. Indien een taal niet ondersteund wordt (bv. Portugees), dan zal automatisch de Engelse versie getoond worden. Standaard zijn alle talen aangeklikt. Laat deze standaardinstelling ongewijzigd indien u niet meertalig werkt. Indien u enkel ‘Dutch’ zou aanklikken, zouden immers enkel gebruikers met een Nederlandstalige telefoon de informatie kunnen bekijken. Maak dus enkel gebruik van talen indien u effectief een versie maakt in een andere taal, anders kan iemand met een Engelstalige telefoon uw Nederlandstalige informatie niet zien, ook al verstaat hij of zij Nederlands. Talen regelt u best bij de tour, laat hier dan alle talen aanstaan.

Een synchronisatietrigger hoeft u niet te gebruiken, dit is voor gevorderde gebruikers.

PixLive editor


De werking van de PixLive Editor leggen we uit in het volgende hoofdstuk.