Voorbeeld AudioSync

Onderstaand fragment uit de film Bana Lupemba is afkomstig uit het Africa museum in Tervuren. Scan de QR code en vervolgens de spelende film met de ErfgoedApp gedurende 5 à 10 seconden. Via de app krijgt u het geluid van de film te horen. Dit is een voorbeeld van de audiosync die het Africa museum samen met FARO heeft laten ontwikkelen en beschikbaar is voor alle gebruikers van de ErfgoedApp. De use-case is dat video's in een museum of tentoonstelling steeds in een loop draaien. Het is ook niet altijd mogelijk om geluid in de tentoonstelling af te spelen wegens akoestische redenen, deze audiosync lost dit op. Bezoekers kunnen via hun eigen smartphone naar het geluid van het scherm luisteren in hun eigen taal (volledig meertalige oplossing) gewoon door het scherm te scannen. Een eenvoudige maar zeer innovatieve oplossing. Een kleine vertraging tussen geluid en video is om diverse redenen mogelijk.

AudioSync content aanmaken


Kies AudioSync. U gaat nu uw eerste content-item aanmaken. Meerdere content-items verbinden we door een tour aan te maken. Voorbeelden van een tour zijn: een topstukkenroute, een schattenjachtspel of een kinderrondleiding. Een tour kan bestaan uit meerdere Beacon-, AudioSync-, Scan- en Gps-punten. 

Met een AudioSync kan u een video die afspeelt in een loop in een tentoonstelling door de bezoeker laten scannen (gedurende 5 seconden). De bezoeker kan vervolgens het geluid van de video via de ErfgoedApp beluisteren. Bekijk als voorbeeld het fragment uit de film Bana Lupemba uit het AfricaMuseum in Tervuren.

Audio Sync content aanmaken


Geef uw AudioSync een naam en afbeelding, description is optioneel.

Audio Sync content aanmaken


Tag
Hier kan u  een nieuw trefwoord toevoegen via ‘+Add new tag’ of gebruik een van uw bestaande trefwoorden. Een geldig trefwoord bestaat uit één woord zonder spaties dat uniek is voor één tour binnen één organisatie, bijvoorbeeld ‘MiatTour1’. Om te testen is het eenvoudiger om geen trefwoord aan te maken maar gebruik te maken van de automatische QR-code onder Remote-id. Voor meer informatie leest u best het hoofdstuk over testen.

Languages
De ErfgoedApp is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits. De app detecteert automatisch de taal van het toestel en is vervolgens beschikbaar in die taal. Indien een taal niet ondersteund wordt (bv. Portugees), dan zal automatisch de Engelse versie getoond worden. Standaard zijn alle talen aangeklikt. Laat deze standaardinstelling ongewijzigd indien u niet meertalig werkt. Indien u enkel ‘Dutch’ zou aanklikken, zouden immers enkel gebruikers met een Nederlandstalige telefoon de informatie kunnen bekijken. Maak dus enkel gebruik van talen indien u effectief een versie maakt in een andere taal, anders kan iemand met een Engelstalige telefoon uw Nederlandstalige informatie niet zien, ook al verstaat hij of zij Nederlands. Talen regelt u best bij de tour, laat hier dan alle talen aanstaan.

Audio Sync content aanmaken


Upload hier uw video in mp4-formaat, maximaal 300MB groot en 15 minuten lang. Is uw video te groot of niet in het juiste formaat? Encodeer de video dan naar een lagere resolutie of naar het mp4-formaat. U kan dit doen met een gratis programma zoals HandBrake.

De video omzetten om hem te kunnen scannen verloopt volledig automatisch.

Voldoet de werking van de AudioSync na testen niet aan uw verwachtingen, dan kan u extra aanpassingen doen via advanced settings. Vraag advies aan FARO en vermeld daarbij steeds de naam van de AudioSync. Zo kunnen we alles zelf gemakkelijker testen.

Audio Sync content aanmaken

Hoe werkt de audiosync?

De audiosync is een innovatieve oplossing om het geluid van een videoscherm in een tentoonstelling via de ErfgoedApp te beluisteren. De oplossing is eenvoudig voor de bezoeker. Die scant het scherm en kan het geluid van de video beluisteren via zijn smartphone. In een tentoonstelling spelen de video's meestal in een loop. Deze oplossing zorgt ervoor dat een bezoeker op elk moment kan starten met luisteren. 

Als u een video oplaadt via audiosync, zal die om de 4 seconden (standaardinstelling, via advanced settings kan u deze instellingen wijzigen) een screenshot maken van de video. Audiosync gebruikt deze screenshots voor de herkenning. Audiosync maakt daarbij zelf een beoordeling van de beelden. Beelden die onvoldoende kwaliteit opleveren worden niet gebruikt. De audiosync zal pas starten met het afspelen van het geluid als er twee opeenvolgende beelden herkend worden. Dit zorgt voor minder fouten bij het afspelen. 

Er zijn ook beperkingen aan deze oplossing: 

 • Wanneer de herkenningsbeelden te veel op elkaar lijken, bv. bij een lang en statisch interview zonder cameraveranderingen, heeft de audiosync het moeilijk of kan die zich vergissen. Pas de video aan door de geïnterviewde persoon in meerdere posities te filmen of door tijdens het interview ook andere beelden te tonen.
 • Geluid is meestal niet 100% synchroon maar kan enkele seconden later of vroeger zijn dan de video. Als u standalone gebruikt, bent u minder afhankelijk van eventuele wifi/4G-vertragingen.
 • Als u dezelfde videobeelden die u al heeft afgespeeld nog eens hergebruikt in dezelfde video, kan de audiosync zich vergissen. Download in dat geval de video uit de ErfgoedApp-manager en haal de herkenningsbeelden die dubbel zijn eruit. Daarna kunt u de zip terug opladen. Dit lost het probleem op maar zal er ook voor zorgen dat de bezoeker voor de beelden die u heeft verwijderd geen herkenningspunten heeft.
 • Tot slot zult u de eerste 5 à 10 seconden nadat de video gestart is, geen geluid horen omdat u nog aan het scannen bent.

Hoe gebruikt u de audiosync?

 • Gebruik bij voorkeur standalone voor een snellere reactie en minder vertraging tussen de video en het geluid.
 • Werk met de RemoteID. Bezoekers scannen eerst de QR-code die bij het scherm staat en dan pas het scherm tot het geluid start. In tegenstelling tot een tag QR-code heeft de RemoteID het voordeel dat u binnen uw tour blijft.
 • Vraag advies aan FARO over hoe u best de audiosync kan gebruiken voor uw tentoonstelling of museum.

Hoe zelf de herkenning aanpassen?

Dit is enkel nodig als er problemen zijn met de herkenning. We leggen hieronder uit hoe het werkt maar het opnieuw opladen van aangepaste content kan enkel via FARO. Het proces van manueel aanpassen is ook vrij arbeidsintensief.

 • Download de video via de zwarte pijl. 
zwarte pijl audiosync
 • Open de zip-file
 • In de map Resources zitten de herkenningsbeelden. Als u beelden verwijdert, moet u ook het xml-bestand operations aanpassen. U verwijdert de code, bv.:
frame verwijderen
 • FARO kan deze aangepaste video uploaden. Neem contact op om dit te bespreken.