Image button

Image Button

Plaats zelf knoppen op een afbeelding en bepaal bij Tap Settings of u een nieuwe scene wilt aanmaken (standaard) of de knop wilt laten verwijzen naar een van uw bestaande scenes. Net zoals bij Image kunt u de kleur en grootte van de knoppen aanpassen of uw eigen pictogrammen toevoegen.

Text Button

Met tekstknoppen kunt u navigeren binnen de verschillende scenes in uw scenario. U kunt via Tap Setting instellen of de knop naar een nieuwe scene moet gaan of naar een van uw bestaande scenes.

Share Button

  • Page: dit is de Facebookpagina-url.
  • Description: dit is het bericht dat u wilt delen.
  • Button Label: dit is de tekst in de knop ‘Share ons op Facebook’.

Tweet Button

  • Default Tweet: dit is de tweet die u wilt laten delen. Het maximaal aantal resterende karakters van de tweet wordt onderaan weergegeven.
  • Button Label: dit is de tekst in de knop ‘Tweet’.