Nederlandse vertaling ICOM-museumdefinitie gelanceerd

Exhibition, via Pixabay

De Nederlandse vertaling van de internationale ICOM-Museumdefinitie is een feit. Na een jarenlang proces van inspraak door de ICOM-gemeenschap werd de oorspronkelijke museumdefinitie vernieuwd. De Engelstalige versie is tijdens een ICOM-congres in Praag in 2022 goedgekeurd. 

De Nederlandstalige versie is opnieuw het resultaat van een brede inspraakronde in Nederland en Vlaanderen. Daartoe hebben ICOM Belgium Flanders, FARO, ICOM Nederland en de Nederlandse Museumvereniging nauw samengewerkt. Elk woord is zorgvuldig gewikt en gewogen. Taalgevoeligheden zijn besproken. En dit kwam uit de bus:

"Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling."

Isabelle Vanhoonacker, voorzitster van ICOM Belgium Flanders is tevreden over het gelopen traject: "(...) Voor de Nederlandstalige versie lag het voor ons voor de hand om af te stemmen met Nederland. We hopen dat deze vlotte samenwerking aanleiding geeft tot nieuwe projecten om de museumsector in Vlaanderen en Nederland samen te brengen."

Meer lezen?

Dat kan via de blogberichten en teksten van Olga Van Oost:

Foto: Peggy_Marco via Pixabay

Anne Milkers