Discussie ICOM-museumdefinitie: geef nu feedback (ronde 3)

Zittende bezoekers kijken naar een schilderij. Foto: prettysleepy1 via Pixabay

Het onderzoek naar een breed gedragen, internationale ICOM-museumdefinitie gaat een volgende fase in. U heeft nu de kans om input te geven op een lijst kernwoorden. Geef uw opinie voor 7 september en/of wees welkom op het discussiemoment op 10 september. 

ICOM Define

ICOM Define is het comité dat verantwoordelijk is voor het participatieve proces om tot een nieuwe museumdefinitie te komen. Het comité ziet erop toe dat de verschillende, vooropgezette stappen worden doorlopen en analyseert de input die de nationale en internationale comités in de verschillende stadia bezorgen. 

Consultatieronde drie

Voor consultatieronde twee werd gevraagd om een survey in te vullen waarin de leden konden aangeven welke kernwoorden en/of concepten voor hen prioritair in een museumdefinitie zouden moeten zitten. ICOM Define heeft deze data nu verwerkt, en vraagt in deze derde consultatieronde opnieuw feedback.

Uw mening telt!

Als betrokken museum- en erfgoedprofessional is het écht relevant om hier even tijd voor te maken. De museumdefinitie vormt nog steeds de ruggengraat van de nationale en internationale museumwereld. Als er aanpassingen komen, hebben die dus een rechtstreeks effect op de manier waarop er naar musea wordt gekeken. Deze uitnodiging is niet alleen voor museumprofessionals. We horen ook graag de mening van de bredere erfgoedgemeenschap. 

Hoe dan? Tijdens deze ronde kunt u op twee manieren feedback geven.

  • Ten eerste willen we u vragen om deze vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 7 september.
  • Ten tweede organiseren we een brainstormmoment op vrijdag 10 september, bij FARO in Brussel. In kleine groepjes zullen we bespreken welke kernwoorden belangrijk lijken en waarom. Zowel de input van de survey als die van het brainstormmoment worden verwerkt en naar ICOM-Define gestuurd tegen de deadline van eind september.

Programma brainstorm

  • 10.00 uur: Verwelkoming door Sergio Servellón (ICOM Belgium-Vlaanderen) en Olga Van Oost (FARO)
  • 10.10 uur: Introductie en eerste analyses ICOM-museumdefinitie | Olga Van Oost (FARO)
  • 10.40 uur: Discussie in groepjes
  • 13.00 uur: Lunch

Schrijf in voor het brainstormmoment via deze link. Deelname is gratis maar registratie is verplicht wegens COVID-19-maatregelen. Schrijf ook snel in omwille van mogelijk beperkte capaciteit wegens COVID-19-maatregelen.

Contactpersonen: Ilse Depré (ICOM Belgium-Vlaanderen) en Olga Van Oost (FARO)

Meer lezen? 

Raadpleeg deze andere blogberichten en teksten van Olga Van Oost:

Foto: prettysleepy1 via Pixabay

Olga Van Oost