Eerste terugblik op de toekomst

Het Groot Onderhoud 2024 © Dries Theuwissen

Op donderdag 30 mei kwamen zo’n 300 erfgoedwerkers in Hasselt bijeen. Samen nadenken over hoe we de toekomst van het erfgoedbeleid en -werking kunnen vormgeven: daarover ging dit Groot Onderhoud. Een eerste, korte terugblik.

Afgaande op de reacties was het een editie van het Groot Onderhoud om in te kaderen. Met heel véél volk (waaronder u?), tonnen energie en een gezellige en ontspannen sfeer.

Het plenaire deel begon met de tune van de iconische Amerikaanse televisiereeks Star Trek uit 1966. Al heeft het (professionele) leven weinig uitstaans met het voorspelbare format van een fictieverhaal, toch is er ook een les te leren uit deze reeks. Het is belangrijk voor de cultureel-erfgoedsector om met open blik te blijven zoeken naar kennis die we nog niet hebben ontdekt en naar de ontelbare geschiedenissen en narratieven die nog onbekend zijn. En dit vol vertrouwen en optimisme, maar ook moedig en kordaat, to boldly go where no one has gone before!

De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Bart Temmerman lichtte kort de Regeerbijdrage toe die het departement opstelde. Die bevat beleidsvoorstellen voor de volgende regeerperiode – voorstellen waarvan het departement hoopt dat ze opgepikt worden door de politieke partijen bij de opmaak van het volgende Regeerakkoord. Aansluitend blikte Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon terug op de voorbije regeerperiode en stipte hij de voornaamste realisaties van zijn beleid aan. Hij onderstreepte dat cultuur “een Chefsache” is.

Het Groot Onderhoud 2024 © Dries Theuwissen

Filosofe en schrijfster Joke Hermsen hield een vurig betoog over de tijd en de toekomst, de betekenis van verhalen vertellen en waarom het belangrijk is om niet altijd en voortdurend gefocust te zijn op de kloktijd die ons voortdurend in zijn greep houdt.

Aansluitend volgde Ellen Bijsterbosch van het Utrechtse artistiek collectief SETUP met een verhaal over discotheekfoto’s, knuffelinstallaties, een hoogtechnologische dodo en de rol die technologie (en met name het denken over technologie) speelt in onze maatschappij.

Tot slot gaf het duo Proza-K een poëtische synthese van wat ze tijdens de voormiddag hadden gezien en gehoord. Tussendoor kregen de aanwezigen ook nog drie reportages te zien met collega’s uit de erfgoedsector. Die reflecteerden over het thema van deze editie: welke toekomst voor het erfgoedwerk en het erfgoed? En hoe ons voorbereiden op die toekomst?

Caleidoscoop

In de namiddag volgen maar liefst elf parallelsessies, over onder meer het Cultuurpact en goed bestuur, duurzaam erfgoedbeheer, onderzoek in de context van erfgoedwerk, het publiek van de toekomst, toekomstgeletterdheid, erfgoedcompetenties voor de toekomst, artificiële intelligentie, digitale dienstverlening enzovoort enzoverder. Daarin werden volop ervaringen en visies uitgewisseld, plannen gesmeed en kennis gedeeld.

En na afloop volgde de traditionele receptie waarbij handen werden geschud, gekust en geknuffeld, gelachen en gepraat, gedronken en gegeten. Daar waren heel veel blije gezichten te zien: voldaan en opgeladen na een mooie, caleidoscopisch en interessante dag, al zeggen we het zelf.

Toegegeven, we zijn zelf niet goed geplaatst om te zeggen wat de aanwezigen ervan vonden. Om (nog) beter tegemoet te komen aan uw verwachtingen stuurden we afgelopen vrijdag een evaluatie uit naar alle deelnemers. Zo kunnen we de volgende editie van het evenement desgewenst bijsturen. Was u er niet bij? Dan vernemen we graag hoe we u wel van dienst kunnen zijn.

Tot slot: er komt een kort beeldverslag in het juninummer van faro. Alle verslagen, de filmpjes, foto’s en presentaties mag u tegen eind juni op onze website verwachten, op de pagina waar u ook de info over de voorgaande edities van het Groot Onderhoud kan bekijken, downloaden en lezen.

Aan iedereen die erbij was en van deze dag een succes maakte: heel hartelijk dank en graag tot binnenkort!

Het Groot Onderhoud 2024 © Dries Theuwissen
Olga Van Oost