Beslissing ICOM museumdefinitie in augustus

Praag Grand Hotel Europa via Pixabay

The Power of Museums: dat is het thema van de driejaarlijkse General Conference van ICOM dit jaar. Het grootste museumcongres ter wereld vindt plaats in Praag van 20 tot 28 augustus 2022. Op het programma: een nieuwe museumdefinitie, ethische code en veel meer. Gaat u ook? 

Een nieuwe museumdefinitie

Het lijkt erop dat de queeste om tot een vernieuwde museumdefinitie te komen over zo'n drieënhalve maand zal worden beëindigd. Dan ontmoeten leden van de internationale museum- en erfgoedgemeenschap elkaar in Praag voor de driejaarlijkse algemene vergadering en kan er over het nieuwe voorstel worden gestemd.  

Zoals u weet, dragen we ook vanuit België intensief bij aan het proces van de museumdefinitie. Het voorstel dat na de bevraging in maart in Vlaanderen, Wallonië en Brussel de voorkeur kreeg in België en werd bezorgd aan ICOM DEFINE was het volgende:

“A museum is a permanent, not-for-profit institution, accessible to the public and of service to society. It collects, conserves, interprets and exhibits, tangible, intangible, cultural and natural heritage in a professional, ethical, and sustainable manner for research, education, reflection and enjoyment. It communicates in an inclusive, diversified, and participatory way with communities and the public”.

Het is nu afwachten wat de volgende stappen zijn, hoe de stemming in Praag zal uitdraaien, en welk voorstel het dus uiteindelijk zal halen. 

Ethische Code ICOM ook onder de loep! 

De trouwe lezer van deze blog is helemaal mee met de saga van de ICOM-museumdefinitie. Met minder ruchtbaarheid wordt momenteel trouwens ook bekeken of de Ethische Code aan een herziening toe is, en welke aspecten dan zouden aangepast moeten worden. Het ICOM Standing Committee for Ethics (ETHCOM) neemt hierbij het voortouw. ETHCOM werkt nauw samen met ICOM DEFINE, het comité dat zich buigt over de museumdefinitie.

Rond de herziening werden ook enkele bevragingen georganiseerd maar op beperktere schaal. Of de huidige Ethische Code grondig zal worden herzien, is nog niet duidelijk maar dit thema staat op de agenda van de conferentie in augustus. 

The Power of Museums

Het ICOM-congres heeft trouwens – zoals steeds – een thema, en dat is dit keer The Power of Museums. De focus ligt op 1) duurzaamheid van economie en omgeving, 2) digitalisering en nieuwe technologieën, 3) ‘civil society’ en gemeenschapsvorming en 4) leiderschap en management. Hier vindt u het voorlopige programma dat veelbelovend is. Voor de eerste keer is het mogelijk om ook digitaal de conferentie bij te wonen. Hopelijk ontmoeten we elkaar in Praag! 

ICOM-Vlaanderen steunt congresgangers

Tot slot een mooie uitsmijter: ICOM-Belgium-Flanders wil museum- en erfgoedwerkers in Vlaanderen stimuleren om deel te nemen aan internationale bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomst in Praag zijn er mogelijkheden om een kleine ondersteuning te krijgen. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief van ICOM-Belgium Flanders. 

Meer lezen? 

Raadpleeg deze andere blogberichten en teksten van Olga Van Oost:

Olga Van Oost
museologie
Conferentie
Online evenement
Werkbezoek / studiereis