ICOM Museumdefinitie: brainstorm op 10 september

Foto: Couleur via Pixabay

Een nieuwe, internationaal gedragen museumdefinitie is in de maak. Mét inspraak van nationale en internationale ICOM-comités. ICOM Belgium Flanders en FARO houden op 10 september een brainstormmoment. Meld u aan en draag bij!

ICOM Define is een bijzonder comité van ICOM (International Council of Museums) dat werd aangesteld om voorstellen uit te werken voor een nieuwe internationale museumdefinitie. We hebben hierover de laatste jaren regelmatig verslag gedaan. ICOM Define kwam in de plaats van het Museum Definition Prospects and Potentials (MDPP) Standing Committee.

Dat het MDPP-comité een hobbelig parcours aflegde, is geen geheim. ICOM Define heeft eruit geleerd, en dit nieuwe comité loopt nu een voorspoedig parcours. Het is alleszins de bedoeling om in 2022 te landen en een nieuwe, breed gedragen museumdefinitie te lanceren. Heel concreet zit de procedure momenteel in fase vier. Meer informatie over de verschillende fases vindt u hier.

Maar wat betekent dit?

In het voorjaar konden nationale en internationale comités een lijst met twintig kernwoorden en/of concepten aan ICOM Define bezorgen. Om tot die lijst te komen, verzonden de nationale en internationale comités eerst zelf enquêtes naar hun achterban. U herinnert zich mogelijk de enquête van ICOM België die in april werd gehouden. Of misschien vulde u wel zelf een enquête van een internationaal comité in. ICOM Define is nu volop bezig deze data te analyseren. Van zodra die operatie klaar is, is het de bedoeling dat de nationale en internationale comités feedback geven op de bevindingen.  

Brainstorm op 10 september

In dat verband houden FARO en ICOM Belgium Flanders op vrijdag 10 september een feedback- en brainstormmoment. We komen hiervoor samen bij FARO in Brussel, uiteraard op voorwaarde dat het grootste gevaar van de pandemie geweken is en de coronamaatregelen het toestaan. Over de praktische uitwerking van de dag volgt snel meer informatie.

Bent u er graag bij? Meld u dan alvast aan door een mailtje te sturen naar Ilse Depré van ICOM Belgium Flanders (office@icom-belgium-flanders.be) en Olga Van Oost van FARO (olga.vanoost@faro.be). Een tip: wacht hier niet te lang mee, want het aantal plaatsen zal in september misschien nog beperkt zijn. Museumprofessionals zijn de primaire doelgroep voor deze bijeenkomst, al moedigen we ook andere erfgoedprofessionals aan om deel te nemen, om zo de blik te verruimen.

Foto: Couleur via Pixabay

Olga Van Oost
Workshop