Water

Waterschade aan een archiefdocument in perkament, met golving en bloeden van de kleuren tot gevolg. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts

Het uitlopen van kleuren, zoutuitbloei, blaasvorming van een verflaag, een zwamaantasting, de corrosie van metaal, een golving in perkament en papier: water veroorzaakt veel vormen van schade die vaak ernstig en onherstelbaar zijn.

Door rechtstreeks contact met water loopt erfgoed andere schade op dan bij een verhoogde relatieve vochtigheid (indirecte schade). Vaak komen een verhoogde relatieve vochtigheid en directe waterschade wel samen voor. Hier behandelen we alleen de schade door het rechtstreekse contact met water, bijvoorbeeld door een waterlek, door condensatie of capillair optrekkend grondvocht.

Oorzaken van water

De oorzaak van wateroverlast en het 'pad' waarlangs water het erfgoed bereikt, kunnen zeer verschillend zijn:

Natuurlijke oorzaken



Technische oorzaken

Een lek in een tijdelijke waterleiding op een werf. Foto: Holger Schué via Pixabay

Ongelukken


Regenstorm, windstorm, orkaan, ijsstorm, sneeuwval, stortvloed, tsunami, overstroming, dooi, hoge grondwaterstand, locatie naast een waterloop (rivier, meer of dam), capillair optrekkend grondvocht.

Breuk in de waterleiding (door vriezen of door constructie), defect in de riolering, lek in het dak, lek in de dakgoot, verstopte dakgoot, lek in verwarmings-, ventilatie- of airconditioningsysteem, overlopende toiletten, geblokkeerde en overlopende regenwaterpijpen of waterafvoer, onvoorzichtig gebruik van water tijdens evenementen en activiteiten, gebruik van water tijdens constructie en renovatie, onvoldoende of ongeschikt geïsoleerd gebouw, onvoldoende opvangcapaciteit van riolering en afwatering tijdens noodweer, verkeerde herstelling aan een installatie, defect aan het sprinklersysteem.

Water gebruikt bij het opruimen van vlekken, waterschade ten gevolge van het blussen van een brand (sprinklersysteem en/of brandslang).

Overstroming. Foto: Lucy Kaef via Pixabay

Schade door water

Een groot deel van de materialen waaruit cultureel erfgoed bestaat zijn heel gevoelig voor contact met water en kunnen ernstig worden beschadigd door kort contact, terwijl andere die een langere tijd in contact staan met water bijna niet beschadigd raken. Dit wordt nog complexer wanneer de objecten bestaan uit verschillende materialen. 

De gevoeligheid voor water kan hoger worden naarmate het object al is aangetast. Zo zal zuur papier meer water opnemen, wat resulteert in meer geprononceerde vlekken.

Materiaal

Bot, beenderen



Boeken



Keramiek


Glas

Keratine

Leer


Metaal


Schilderijen



Papier

Foto's


Plantmateriaal


Plastics

Schelp

Steen

Textiel

Houten objecten


Organisch materiaal in algemeen

Dichtgeweven textiel of schilderijen op doek

Verbindingen

Gelaagd materiaal (lagen met een verschillende samenstelling)

Verlijmingen


Metaal


Poreus materiaal dat oplosbare zouten bevat, bv. keramiek of steen in contact met vloer, muurschildering

Schade door water

Mogelijk barsten en vervormen, vlekken, aftakeling van het collageen, lossen van tanden uit een schedel, fysische verzwakking (afhankelijk van hoe er werd gereinigd)

Verzachten, vervormen, uitlopen inkten en kleuren, vlekken. Verzachten, vervormen en vervolgens verharden (bij drogen) van leren boekbindingen

Vlekken op poreus oppervlak, zouten of verlies in patine (bij archeologisch keramiek)

Versneld aftakelen: afschilfering, crizzling, enz.

Veren worden mat, kleuren lopen uit

Leer gelooid met plantaardig materiaal krimpt, vervormen, vlekken, aftakeling van collageen en omzetting in gelatine

Reactieve metalen (bv. ferrometalen) corroderen, bestaande corrosie versnelt

Delaminatie, preparatielaag en wateroplosbare glacis lossen op, blindslag vernis, vervormen van houten panelen, lijst of bevestiging spanraam komt los, vervormen doek

Verzachten, uitlopen inkt, vlekken, aureolen, vervormen

Verzachten, zwelling van de gelatine, vlekken, opstuwing emulsies, uitlopen kleuren 

Krimpen, vervormen, vlekken, oplosbaar worden van lijmen/kleefmiddelen

Vlekken op poreuze oppervlakken

Vlekken op poreuze oppervlakken, uitbloei

Vlekken op poreuze oppervlakken

Uitlopen kleuren, vlekken

Krimpen, vervormen, vlekken, barsten, delaminatie, blindslag vernis, losse hechtingen, zwellen

Schimmel

Krimp


Losse verbindingen of breuk, corrosie bij metalen verbindingen

Delaminatie bij de verflaag van een schilderij of een gepolychromeerd beeld

Oplossen van verlijmingen op waterbasis, voornamelijk oorspronkelijke lijmen (bv. dierlijke lijm)

Corrosie in combinatie met andere schadefactoren (bv. verontreiniging)

Zoutuitbloei

Het uitlopen van kleuren ('bloeden') op een vaandel is onomkeerbaar. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Zwamaantasting in een archiefkast, veroorzaakt door een waterlek in de bouwschil. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Druipsporen van water tasten de afwerklaag aan en verkleuren het hout. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Zwamaantasting op eikenhout door een waterlek in de bouwschil. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Onderhoud met water maakt de preparatielaag en de polychromie (onder andere bladgoud) los. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Verkleuring van mahoniehout door het morsen met water. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Blaasvorming in de beschildering van een lambrisering door waterinfiltratie in de muur. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Druipsporen van water over de picturale laag van een schilderij: niet altijd onschuldig. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Zoutuitbloei op keramische baksteen in contact met de vloer door capillair optrekkend grondvocht. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Druipsporen van water over een schilderij door een waterlek. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts
Actieve corrosie door waterspatten. Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts

Geïntegreerde preventie en bestrijding van water

Door de klimaatverandering is dit risico enorm toegenomen: er is meer kans op hevige stortregens, overstroming van rivieren, waterbekkens en riolen en de getijden kunnen heviger zijn. Incidenten met wateroverlast komen steeds vaker voor. Het risico op schimmelgroei is altijd groot. Nochtans is waterschade in veel gevallen eenvoudig te voorkomen, op voorwaarde dat u de juiste bouwkundige maatregelen neemt.

Beveiliging tegen water steunt op drie pijlers:

  • de eigenschappen van de bouwschil,
  • de installaties,
  • de organisatorische maatregelen.

Het beheersen van waterschade gebeurt voornamelijk op het niveau van het gebouw (zowel in een nieuwbouw als in een bestaand gebouw met aandachtspunten) en de organisatie van het personeel dat het gebouw in het oog moet houden (bv. hemelwaterafvoer onderhouden en controleren) en dat snel en goed moet reageren op waterschade.

U vindt uitgebreide informatie over de bouwkundige en technische maatregelen op de pagina 'Infrastructurele beveiliging tegen water'. De organisatorische maatregelen komen aan bod in het hoofdstuk 'Calamiteitenplan' en meer bepaald op de pagina 'Organisatorische maatregelen tegen water'.

FARO maakte een Vlaamse versie van de Waterposter, die u in vijf stappen helpt om waterbewust te worden en de nodige maatregelen overzichtelijk bundelt:

  1. Ga na wat de kans is op blootstelling aan overstroming of extreme neerslag op uw locatie.
  2. Ga na hoe goed u al beschermd bent en neem extra maatregelen waar nodig.
  3. Wanneer een overstroming of hevige stortregen dreigt, neem dan de nodige voorbereidende stappen.
  4. Wanneer het water binnenkomt, volg dan de procedures in het calamiteitenplan.
  5. Neem stappen voor het herstel van de objecten die toch nat geworden zijn.