Insectenfiches: bezoekers

Gaasvlieg - Chrysopa carnea

Bezoekers zijn insecten die u in de ruimte aantreft maar die geen directe schade aan de collectie veroorzaken.

 • Ze komen toevallig binnen, op zoek naar voedsel of een schuilplaats om te overnachten of te overwinteren. Hun aanwezigheid is een aanwijzing voor 'lekken' in het gebouw. Als zij binnen kunnen komen, kunnen schadelijke insecten dat ook!
 • Schade: indirect door vervuiling.
 • Als ze doodgaan, zijn ze aantrekkelijk voedsel voor insecten van typebijters en bewoners, die vervolgens aan de collectie beginnen. Of ze vormen een voedingsbodem voor schimmel. 
 • Meestal treft men van dit type de volwassen dieren aan. 
 • Bestrijding richt zich vooral op het weren van de insecten uit het gebouw (stap 2 geïntegreerde insectenbestrijding). 

Hoe leest u de insectenfiches?

De insectenfiches geven u een beeld van de insecten die de collecties in onze streken bedreigen en helpen u bij de geïntegreerde insectenbestrijding. Van elk insect hebben we de relevante informatie verzameld. Het gaat om een recto-verso per insect, met telkens uitleg over:

 • uiterlijke kenmerken (met foto)
 • gedrag
 • cyclus
 • voedsel
 • schade
 • uitvliegperiode (indien relevant)
 • ideale klimaatcondities
 • type geschikte val

De cijfers naast de titel verwijzen naar de vijf stappen van geïntegreerde insectenbestrijding (= vijf stappen van geïntegreerde risicobeheersing van de tien schadefactoren):

 1. Voorkomen
 2. Blokkeren
 3. Detecteren
 4. Beperken
 5. Bestrijden

Gebruikte afkortingen:

 • T° = temperatuur (in graden Celsius)
 • RV = relatieve vochtigheid

De tekeningen in zwart (silhouetten) geven de ware grootte van het insect aan. Is er geen silhouet zichtbaar, dan is het insect met het blote oog niet of nauwelijks zichtbaar. 

De insectenfiches zijn gebaseerd op informatie uit: 

Insectenfiches bezoekers