Insectenfiches: bewoners

Microscopische weergave van boekluis - ongevleugelde stofluis - Liposcelis species © Anne-Cathérine Olbrechts

Bewoners zijn insecten die ergens in de ruimte leven, rondkruipen en zich voeden met het materiaal van de collectie, zonder echt in de voorwerpen te leven.

 • Het zijn dieren die een onvolledige metamorfose doorlopen. U zal zowel nimfen als volwassen dieren aantreffen, hoewel de kleine nimfen vaak nog niet opvallen.
 • Ze veroorzaken vraatschade en bevuilen de voorwerpen met uitwerpselen, maagsappen en vet. Vaak zorgen ze ook voor stank in de collectie. 
 • De aanwezigheid van deze insecten hangt meestal samen met de omstandigheden in de collectieruimte of in de verpakking (microklimaten). Ze vinden er blijkbaar een aantrekkelijk klimaat, voldoende schuilplaatsen en voedsel in de vorm van vuil, afval en schimmel. 
 • Vaak beginnen ze pas in tweede instantie aan de collectie. De bestrijding van dit type richt zich op het veranderen van de omstandigheden in de ruimte, zodat de dieren er zich niet meer thuisvoelen (stap 1 geïntegreerde insectenbestrijding). Veelal betekent dat het verlagen van de relatieve luchtvochtigheid (RV) en mogelijk ook de temperatuur (T), en het weren van de dieren uit het gebouw (stap 2 geïntegreerde insectenbestrijding).
 • De voorwerpen en de ruimte moeten goed worden schoongemaakt en eventueel worden behandeld. 

Hoe leest u de insectenfiches?

De insectenfiches geven u een beeld van de insecten die de collecties in onze streken bedreigen en helpen u bij de geïntegreerde insectenbestrijding. Van elk insect hebben we de relevante informatie verzameld. Het gaat om een recto-verso per insect, met telkens uitleg over:

 • uiterlijke kenmerken (met foto)
 • gedrag
 • cyclus
 • voedsel
 • schade
 • uitvliegperiode (indien relevant)
 • ideale klimaatcondities
 • type geschikte val

De cijfers naast de titel verwijzen naar de vijf stappen van geïntegreerde insectenbestrijding (= vijf stappen van geïntegreerde risicobeheersing van de tien schadefactoren):

 1. Voorkomen
 2. Blokkeren
 3. Detecteren
 4. Beperken
 5. Bestrijden

Gebruikte afkortingen:

 • T° = temperatuur (in graden Celsius)
 • RV = relatieve vochtigheid

De tekeningen in zwart (silhouetten) geven de ware grootte van het insect aan. Is er geen silhouet zichtbaar, dan is het insect met het blote oog niet of nauwelijks zichtbaar. 

De insectenfiches zijn gebaseerd op informatie uit: 

Insectenfiches bewoners