Insectenfiches: boorders

Huisboktor - Hylotrupes bajulus © Image Courtesy The Food and Environment Research Agency (Fera), Crown Copyright

Boorders zijn insecten die tot diep in het voorwerp doordringen. 

 • De larven leven gedurende langere tijd in het materiaal, meestal hout of papier (cellulose). Ze knagen gangen tot ze verpoppen en als volwassen kever uitvliegen. 
 • U vindt voornamelijk volwassen dieren. Larven en poppen zitten in het hout verscholen. 
 • Uitvliegopeningen en boormeel dat uit de 'gangen' valt zijn eerste aanwijzingen voor een aantasting en voor identificatie van de soort. 
 • Vaak komen de insecten uit bouwconstructies en meubels in andere voorwerpen terecht. De bestrijding van boorders vergt een methode die tot de kern van het voorwerp doordringt. 

Hoe leest u de insectenfiches?

De insectenfiches geven u een beeld van de insecten die de collecties in onze streken bedreigen en helpen u bij de geïntegreerde insectenbestrijding. Van elk insect hebben we de relevante informatie verzameld. Het gaat om een recto-verso per insect, met telkens uitleg over:

 • uiterlijke kenmerken (met foto)
 • gedrag
 • cyclus
 • voedsel
 • schade
 • uitvliegperiode (indien relevant)
 • ideale klimaatcondities
 • type geschikte val

De cijfers naast de titel verwijzen naar de vijf stappen van geïntegreerde insectenbestrijding (= vijf stappen van geïntegreerde risicobeheersing van de tien schadefactoren):

 1. Voorkomen
 2. Blokkeren
 3. Detecteren
 4. Beperken
 5. Bestrijden

Gebruikte afkortingen:

 • T° = temperatuur (in graden Celsius)
 • RV = relatieve vochtigheid

De tekeningen in zwart (silhouetten) geven de ware grootte van het insect aan. Is er geen silhouet zichtbaar, dan is het insect met het blote oog niet of nauwelijks zichtbaar. 

De insectenfiches zijn gebaseerd op informatie uit: 

Insectenfiches boorders