Insectenfiches: bijters

Anthrenus pimpinellae kevers © Anne-Cathérine Olbrechts

Bijters zijn insecten die het oppervlak van een voorwerp aanvreten. 

 • De larven leven op, en soms een beetje in, het voorwerp. Zij knagen door of grazen over het materiaal, dat meestal van dierlijke oorsprong is. Soms is het ook plantaardig, maar ze boren niet in hout. 
 • U kunt zowel larven, poppen als volwassen dieren aantreffen. De bestrijding richt zich op de behandeling van de voorwerpen.
 • Schade: zichtbaar door gaten en kale plekken in het materiaal, het afval dat de larven produceren en door spinsel en cocons op het voorwerp. Brood- en tabakskevers behoren weliswaar tot de klopkevers (ze lijken sterk op de houtworm), maar op grond van de schade die ze aanrichten worden ze bij de bijters ingedeeld.

Hoe leest u de insectenfiches?

De insectenfiches geven u een beeld van de insecten die de collecties in onze streken bedreigen en helpen u bij de geïntegreerde insectenbestrijding. Van elk insect hebben we de relevante informatie verzameld. Het gaat om een recto-verso per insect, met telkens uitleg over:

 • uiterlijke kenmerken (met foto)
 • gedrag
 • cyclus
 • voedsel
 • schade
 • uitvliegperiode (indien relevant)
 • ideale klimaatcondities
 • type geschikte val

De cijfers naast de titel verwijzen naar de vijf stappen van geïntegreerde insectenbestrijding (= vijf stappen van geïntegreerde risicobeheersing van de tien schadefactoren):

 1. Voorkomen
 2. Blokkeren
 3. Detecteren
 4. Beperken
 5. Bestrijden

Gebruikte afkortingen:

 • T° = temperatuur (in graden Celsius)
 • RV = relatieve vochtigheid

De tekeningen in zwart (silhouetten) geven de ware grootte van het insect aan. Is er geen silhouet zichtbaar, dan is het insect met het blote oog niet of nauwelijks zichtbaar. 

De insectenfiches zijn gebaseerd op informatie uit: 

Insectenfiches bijters