Waterposter

Samen met de collega's van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakte FARO een Vlaamse versie van de zogenaamde Waterposter. Deze infographic is een herwerking van de door RCE ontworpen affiche Waterbewust worden-zijn-doen in 5 stappen en helpt erfgoedbeheerders om hun erfgoed en collecties beter te beschermen tegen water.

Een verwittigd mens ...

De Waterposter laat u aan de hand van vijf stappen zien wat u als erfgoedbeheerder kunt doen om u voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval. 

Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch houdt u beter ernstig rekening met dit soort scenario’s. Door de klimaatverandering worden de winters immers steeds 'natter', met een stijgende waterspiegel in stromen en rivieren tot gevolg. In de zomermaanden daarentegen komen steeds vaker periodes van langdurige droogte voor, afgewisseld met momenten van extreme regenval. Water dat tijdens zo'n stortregens niet in de bodem kan doordringen of door riolering kan worden afgevoerd, zoekt elders zijn weg. De kans dat erfgoed in zo'n situaties met water in aanraking komt, neemt dan ook toe.

Zoals zo vaak geldt ook hier het motto 'beter voorkomen dan genezen'. Wilt u weten welke preventiemaatregelen u kunt nemen bij een dreigende overstroming of hevige neerslag? Of wat u moet doen als het water daadwerkelijk binnenstroomt en uw collectie toch nat is geworden? Download dan hier de Vlaamse versie van de Waterposter.

Jaartal
2019
PDF bijlagen