Non-profitorganisaties zoals vzw's kunnen gratis gebruikmaken van twee belangrijke en grote clouds: wereldleider Amazon AWS en concurrent Microsoft Azure.
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats.
‘Take Care’ was een participatieproject van MUS-E Belgium en FARO. Het project richtte zich op 17-jarigen en vertaalde het persoonlijke erfgoed van mensen, verbonden aan een regio, in een creatie.
Op 23 september 2017 vond in de KVAB de eerste Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis plaats. Zo'n vijftig academici, erfgoedspecialisten, archivarissen, heemkundigen en andere geïnteresseerden luisterden naar een tiental presentaties over lopend historisch onderzoek in verband met migratie.
Samen met Emolife Belgium start minister van Cultuur Sven Gatz een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Daarmee ...
Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. ...
Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur. Een onderdeel van het culturele ...
Op 16 januari 2018 organiseren we een studiedag over de Kaderconventie van Faro, participatie en het lokale erfgoedbeleid. Dit gebeurt ...
Met 'Zusters en broeders - Stem van het religieuze leven in Vlaanderen' lanceert Kerknet een crossmediaal journalistiek platform rond (herinnerings)verhalen van religieuzen.
De molens van O Lab, het grassroots erfgoedtraject in de wijk Overbeke, draaien snel en efficiënt. Na de kick-off en een periode van verkenning wordt er nu gewerkt aan de eerste concrete resultaten.
Op 25 mei 2017 ging het vernieuwde Damiaanmuseum in Tremelo opnieuw open. Het museum “wil informeren, inspireren, sensibiliseren en engageren.” In deze optiek is het dus niet verrassend dat er een stripverhaal verschijnt over het leven van de Grootste Belg.
Bent u pas gestart als erfgoedwerker voor een lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband? Dan is deze introductiecursus helemaal voor u. U krijgt een mix van informatie, praktische tools, inspirerende voorbeelden en advies.
In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema 'Kiezen'. Naar jaarlijkse gewoonte ontwikkelde het Erfgoeddag-team opnieuw een inspiratiebrochure, boordevol tips en ideeën over het thema.