De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft jaarlijks enkele prijzen historisch onderzoek uit. In 2017 was dat, en wel voor de laatste keer, in de disciplines heemkunde en geschiedenis. De deputatie kende deze prijzen respectievelijk toe aan Hilaire Liebaut en aan Lies Vervaet.
Die vraag staat centraal in 'Bob', een prachtige podcast over hoe ons geheugen werkt. Een glansrol is weggelegd voor archieven en erfgoedbibliotheken.
In het septembernummer van 'faro' kon u meer lezen over het verrassende en omvangrijke erfgoed dat met Reynaert de Vos te maken heeft. En zopas verscheen ‘Vossensprongen’, een “piepklein gratis vossenboek”.
Vanaf 1 januari zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Organisaties kunnen zo’n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. Dat heeft minister van Cultuur Sven Gatz bekendgemaakt.
Samen met tachtig andere organisaties ondertekende SA&S een open brief die EU-president Donald Tusk en andere EU-vertegenwoordigers en ministers van ...
Op 7 december werd EYCH18 feestelijk geopend in Milaan. U denkt dat het Europese beleidsniveau misschien een (te) ver-van-uw-bedshow is? ...
Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) roept iedereen in de cultureel-erfgoedsector op om op 18 december tussen 13 en 14 uur ...
Vanaf 1/1/2018 worden de culturele bevoegdheden en initiatieven van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. In ...
Het MovE Invulboek is vervangen door het Invulboek Erfgoedinzicht. Om in de toekomst beter in te spelen op veranderende noden van erfgoedregistratoren is het invulboek bovendien een wiki geworden.
Met het educatief pakket 'Curieuzereuzen' wil LECA kinderen uit de eerste graad lager onderwijs warm maken voor de reuzencultuur.
Erfgoedcellen, musea en archieven uit eenzelfde regio zijn belangrijke partners in de uitbouw van een regionaal erfgoedbeleid. Om u te prikkelen en te inspireren, bundelden we vijf voorbeelden van regionale (samen)werkingen.
5 december was het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Naar aanleiding van deze dag willen we stilstaan bij het waardevolle en onbetaalbare werk van onze vrijwilligers, ook in de cultureel-erfgoedsector.
Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze doen dat in het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.