FARO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Daarom hebben we conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming een stevig privacybeleid ontwikkeld zodat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.
Op 9 november verzamelen we voor het Groot Onderhoud in Brussel. Een hele dag lang onderzoeken we wat participatie voor u en uw instelling betekent. Om het voormiddaggedeelte verder vorm en inhoud te geven, is uw feedback meer dan welkom!
Ook u kent ongetwijfeld de zegswijze ‘een aanbod dat u niet kunt weerstaan’. Als u ‘in de communicatie zit’, geldt dit beslist voor de komende Communicatiekliniek, op 13 juni e.k. Dat is het belangrijkste communicatieleer- en overlegmoment voor de zomervakantie.
Eind 2017 lanceerde Plantentuin Meise het DoeDat-crowdsourcingplatform. Crowdsourcing, inderdaad, want voor de digitalisering van zijn herbarium doet de Plantentuin beroep op het brede publiek.
U bent geïnteresseerd in het evalueren van de impact van activiteiten op het welzijn van mensen maar weet niet goed ...
Verenigingen en burgerinitiatieven zijn wezenlijk participatief omdat ze volledig draaien op de goesting en passie van groepen geëngageerde burgers. Daarom ...
Om met participatie aan de slag te gaan moet een erfgoedorganisatie duidelijke doelstellingen formuleren en concrete kaders bieden. Tijdens een ...
De Werkgroep Automatisering van de VVBAD organiseert op vrijdag 22 juni om 14.00 uur een vorming over klantenbeheer via CRM ...
Bij het ontwerp van het logo voor de internationale conferentie 'Participation in cultural heritage for mental health recovery', op 29 en 30 november in Museum Dr. Guislain, hebben we bewust gekozen voor een puntkomma. In dit blogbericht leest u waarom.
Het Departement Buitenlandse Zaken en Scriptie vzw gaan voor de tweede keer op zoek naar sterke bachelor- en masterproeven over WOI. Samen met KlasCement wordt nu ook een deelprijs ingericht voor eindwerken uit de lerarenopleiding.
Erfgoeddag 2019 draagt de titel 'Hoe maakt u het'. Met een kersvers beurzensysteem rond meesterschap speelt Sven Gatz in op de vernieuwde belangstelling voor vakmanschap in ons immaterieel cultureel erfgoed.
In 2017 sloegen erfgoed zuidwest en Stedelijke Musea Kortrijk de handen in elkaar voor ‘Bandwerk’, een tweedaagse registratiemarathon voor studenten. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees de inspiratiebrochure.
Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze doen dat in het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.