Sectorgids musea: nieuwe update beschikbaar

Mario Aranda via Pixabay

Er staat een aangepaste versie van de ‘Sectorgids musea’ voor u klaar. Daarin vindt u meer informatie over de genomen beslissingen en aanbevelingen die van kracht zijn sinds 4 december.

Musea zijn veilige omgevingen

Naast de regels geeft de sectorgids eveneens adviezen of aanbevelingen mee. Met als duidelijk signaal dat de museumsector uit solidariteit met de zorgsector de viruscirculatie wil tegengaan en tegelijkertijd een veilige omgeving wil blijven voor een individueel museumbezoek.

We herhalen dat deze gids telkens in nauw overleg wordt samengesteld met de leden van de ‘klankbordgroep sectorgids musea’ m.n directeurs uit verschillende musea en FARO: Peter Bary (M Leuven), Sarah Bastien (AGB Kunsten en Design Gent), Lies Buyse (Musea en Erfgoed Antwerpen), Dirk Vanclooster (Abdijmuseum Ter Duinen) en Monique Verelst (FARO).

Driemaal is scheepsrecht

Omwille van de ongunstige evolutie van de besmettingscijfers kwam het Overlegcomité op 17 november, versneld op 26 november en vervolgens op 3 december 2021 opnieuw samen. Na elk overleg dienden de regels telkens aangepast te worden. Een update van de sectorgids stond altijd klaar voor publicatie doch de realiteit haalde ons telkens in.

Het blijft na een Overlegcomité telkens wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad en er is tijd nodig om de verschillende mogelijke interpretaties en onduidelijkheden in de regelgeving uit te klaren. Er wordt afgetoetst met de eigen sector, maar ook met andere sectoren die eveneens hun eigen besluitvorming hebben. Vandaag kunnen we de herwerkte gids met de geldene regels en adviezen met u delen.

Wat is er veranderd?

  • Omwille van de ongunstige evolutie van de besmettingscijfers werd er beslist om over te gaan tot extra maatregelen om overbelasting van het zorgsysteem tegen te gaan.
  • De verstrengde regels gelden vanaf heden en lopen in principe tot en met 28 januari 2022 (einde pandemiewet). De genomen maatregelen worden op een volgend Overlegcomité geëvalueerd.
  • Concreet zijn er voor onze sector o.a. een uitbreiding van de mondmaskerplicht en wijzigingen voor georganiseerde activiteiten en evenementen. Download de geüpdatete sectorgids hier.
  • De gids is een verfijning van het Basisprotocol cultuur dat de basis vormt van de aanbevelingen in deze gids. Beide publicaties moeten samen worden gelezen.

Vorige updates

De sectorgids in uitgebreide vorm verscheen voor het eerst op 3 februari 2021, met updates op 9 maart, 25 maart, 26 april, 9 juni, 24 juni, 15 september en 1 oktober. De laatste versie van de uitgebreide gids vindt u hier terug. Vanaf 7 oktober schakelden we over op een vereenvoudigde versie, met updates op 3 november en 8 december.

Eerdere informatie over de sectorgids musea kunt u terugvinden in de blogs van 19 november 2021, 3 november 2021,  7 oktober 202115 september 202124 juni 20219 juni 202127 april 202129 maart 202110 maart 2021 en 3 februari 2021.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Hebt u een algemene vraag over uw werking tijdens de COVID-19-pandemie? Stuur een mailtje naar corona@faro.be

Foto: Mario Aranda via Pixabay 

Monique Verelst