Sectorgids musea: nieuwe update beschikbaar

Kompas. Foto: Mario Aranda via Pixabay

Er staat opnieuw een aangepaste versie van de sectorgids musea voor u klaar. De update brengt de versoepelingen voorgesteld tijdens het Overlegcomité van 11 mei 2021, in kaart. 

Wat is er veranderd?

In deze update wordt duidelijk dat er vanaf 9 juni 2021 voor de brede culturele sector heel wat meer mogelijk is dan voordien. Ook voor musea zijn er heel wat wijzigingen:

  • georganiseerde culturele indooractiviteiten voor groepen volwassenen zijn opnieuw mogelijk (bv. gidsrondleidingen);
  • de densiteitsregel van 1 persoon per 10m2 vervalt en wordt vervangen door de social-distancingsregel;
  • er is meer toelichting bij het bekomen van een betere luchtkwaliteit in binnenruimtes.

Het geheel aan wijzigingen en bijkomende richtlijnen vindt u terug in de geüpdatete sectorgids.

Bedankt voor uw geduld

Ditmaal heeft u lang moeten wachten op de nieuwe update. Weet echter dat zo'n update van de sectorgids achter de schermen elke keer opnieuw heel nauwgezet wordt voorbereid. Regelgeving wordt afgetoetst met de eigen sector, maar ook met andere sectoren die eveneens hun eigen besluitvorming hebben. 

Toch blijft het altijd wachten op het ministerieel besluit (MB) dat het wettelijk kader meegeeft van de versoepelingen die tijdens een Overlegcomité worden besproken. Voor de versoepelingen vanaf 9 juni 2021 (die geldig zijn tot 30 juni 2021) verscheen het MB pas op 4 juni 2021. Daarna was er tijd nodig om na te gaan waar precies het wetgevend kader afwijkt van wat eerder werd meegedeeld, en konden de gegevens waar mogelijk verfijnd worden. Alvast dank voor uw geduld.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de homepagina op faro.be voor de cultureel-erfgoedsector(roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Hebt u een algemene vraag over uw werking tijdens de COVID-19-pandemie? Stuur een mail naar corona@faro.be

Eerdere versies van de sectorgids musea kunt u terugvinden in de blogs van 27 april 2021, 29 maart 2021, 10 maart 2021 en 3 februari 2021.

Foto: Mario Aranda via Pixabay 

Monique Verelst