Sectorgids met aanbevelingen voor de coronapandemie: voor en door musea

Kompas. Foto: Mario Aranda via Pixabay

Hoewel musea sinds 1 december hun reguliere werking (gedeeltelijk) opnieuw kunnen opstarten, blijft het nodig om de opgedane kennis en nuttige ervaringen van de laatste maanden over de grenzen van de instellingen heen te delen.

Vanuit die filosofie werd de voorbije periode hard gewerkt aan een 'sectorgids voor musea' die de coronamaatregelen in kaart brengt en de nodige richtlijnen en tips meegeeft. De gids belicht de geldende maatregelen, is opgevat als een dynamisch document en zal wanneer nodig up-to-date gehouden worden.

Deze sectorgids, of Vademecum met aanbevelingen bij de basiswerking van musea in een coronapandemie omvat specifiek voor de sector uitgewerkte richtlijnen, tips en voorbeelden die een brede cultureel-erfgoedwerking omvatten en dieper ingaan op de publieke diensten die musea vanuit hun vijf basisfuncties verlenen: presenteren en toeleiden, herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, participeren. 

Schakel

De inhoud van de sectorgids is gebaseerd op de op datum van publicatie gekende maatregelen. Het regelgevend kader evolueert evenwel voortdurend en is onderhevig aan interpretatie. Het spreekt voor zich dat de meest recente wetgeving of politiereglementen in het kader van de coronabestrijding voorrang krijgen. Het document dient dan ook gelezen te worden als een schakel binnen een groter geheel van zowel regulerende als adviserende elementen. We doen ons best om u in deze publicatie zo correct en volledig mogelijk te informeren en zullen de publicatie regelmatig actualiseren.

De gids biedt ondersteuning om een veilig functioneren van de musea te verzekeren. We roepen iedereen op om de richtlijnen te volgen en de regels goed na te leven zodat we ook in deze coronatijden volop kunnen genieten van al het moois dat de musea te bieden hebben.

Hebt u vragen of opmerkingen over de sectorgids? Stuur een mailtje naar monique.verelst@faro.be.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Hebt u een algemene vraag over uw werking tijdens de COVID-19-pandemie? Stuur een mailtje naar corona@faro.be

Foto: Mario Aranda via Pixabay 

Monique Verelst