Sectorgids musea: nieuwe update beschikbaar

Kompas. Foto: Mario Aranda via Pixabay 

Er staat een aangepaste versie van de 'Sectorgids musea' voor u klaar. Daarin vindt u meer informatie over de genomen beslissingen die van kracht zijn sinds 1 september.

Wat is er veranderd?

Nu er meer grip komt op de coronapandemie door volgehouden inpanningen, een verhoogde vaccinatiegraad en een verminderde druk op de zorg, is er geen sprake meer van een crisissituatie. Overal in de samenleving wordt stilaan de omslag gemaakt naar een goed beheer met basisafspraken, als overgang naar een situatie van ‘business as usual’.

Deze nieuwe context leidt er ook toe dat het oorspronkelijke en sterk gelaagde opzet van deze sectorgids, met richtlijnen geënt op de vijf museale basisfuncties, wordt verlaten. We opteren voortaan voor een sterk vereenvoudigde versie die inzoomt op de basisregels en die een antwoord formuleert op de meest voorkomende vragen uit de sector aan de hand van  richtlijnen en tips.

Download de geüpdatete sectorgids hier. De gids is een verfijning van het Basisprotocol cultuur dat de basis vormt van de aanbevelingen in deze gids. Beide publicaties moeten samen worden gelezen.

De sectorgids in uitgebreide vorm verscheen voor het eerst op 3 februari 2021, met updates op 9 maart, 25 maart, 26 april, 9 juni en 24 juni. De laatste versie van de uitgebreide gids vindt u hier terug.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Hebt u een algemene vraag over uw werking tijdens de COVID-19-pandemie? Stuur een mailtje naar corona@faro.be

Informatie over eerdere versies van de sectorgids musea kunt u terugvinden in de blogs van 24 juni 20219 juni 202127 april 202129 maart 202110 maart 2021 en 3 februari 2021.

Foto: Mario Aranda via Pixabay 

Monique Verelst