Duurzaamheid in innovatie- en designprocessen: SIS Toolkit biedt hulp

SIS Toolkit OVAM (foto: Monique Verelst-FARO)

Een creatief hulpmiddel voor wie op zoek is naar duurzame oplossingen in alle aspecten van ontwerp en bedrijfsvoering, dat is de SIS Toolkit (Sustainable Innovation System). De toolkit werd ontwikkeld door OVAM en kan een plaats krijgen in de ontwikkeling van producten, diensten of ruimtelijke ontwerpen. Ook cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ermee aan de slag.

De SIS Toolkit gaat uit van drie perspectieven op duurzaamheid:

  1. Een waardecreatie-perspectief: focus op vijf types van waardecreatie, namelijk financieel kapitaal, natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal en sociaal kapitaal.
  2. Een strategisch en functioneel perspectief: het vermogen om waarde te creëren wordt bepaald door de omvang van de ontwerpruimte die een ontwikkelingsteam mag of kan innemen. Die ruimte wordt gedefinieerd door de ambitie, behoeften en het designproces.
  3. Een levenscyclus-perspectief: levenscyclus-denken is sterk verweven met de praktijk van ecodesign. De toolkit nodigt u uit om na te denken over de drie fasen in de levenscyclus van een product of dienst: productie, distributie / gebruik en end of life.
SIS-toolkit, OVAM

De SIS matrix zet verschillende vormen van waardecreatie (de horizontale dimensie) uit tegen de twee andere perspectieven (verticale dimensie). Zo ontstaat een veld van snijpunten. Op elk punt wordt de gebruiker uitgenodigd om na te denken over waardecreatie, hetzij vanuit een strategische of functionele overweging, hetzij vanuit een bepaalde fase in de levenscyclus van een dienst of product.

De OVAM SIS Toolkit omvat een reeks overzichtelijke fiches, drie posters en twee dobbelstenen die u samen met uw collega's in een brainstormsessie of designproces kunt inzetten, zowel in het Nederlands als Engels.

U kunt een gratis exemplaar van de OVAM SIS Toolkit bestellen via deze link.

Gaat u hiermee aan de slag of hebt u de toolkit al gebruikt in uw organisatie? Laat het ons weten via monique.verelst@faro.be.


 

Monique Verelst