Het VARA-programma De Leugen Regeert van 3 oktober 2008 had de problemen die een online-krantenarchief voor de privacy van personen kan opleveren als onderwerp: "Waar vroeger interviews weggestopt werden in het papieren archief, zijn ze nu met een simpele druk ...
Op zondag 28 september presenteerde Martin Berendse, directeur van het Nationaal Archief in Nederland, het Visiedocument van het Nationaal Archief. Hiermee opende hij tegelijk de Week van het Nationaal Archief . Het document kreeg als titel 'Nationaal Archief nu en ...
Op 24 september werd de vzw ‘de Vlaamse Erfgoedbibliotheek' boven de doopvont gehouden. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB) is een samenwerkingsverband tussen zes Vlaamse erfgoedbibliotheken: de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Stadsbibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Universiteitsbibliotheek Leuven ...
Intergenerationele dialoog tussen en over Genker dialect en citétaal
De erfgoedsector heeft alleszins niet zitten wachten tot de komst van de ministriële nota's (zie blog 'Cultuureducatie in de actualiteit' ) om cultuureducatie in de praktijk om te zetten. Erfgoededucatie (wat we als een onderdeel van cultuureducatie kunnen beschouwen) lééft ...
Donderdagavond 18 september vond in de Vooruit te Gent een cultuuravond plaats voor leerkrachten en cultuureducatoren. Vlaams minister van onderwijs Frank Vandenbroucke presenteerde er het rapport cultuureducatie ‘ Gedeeld Verbeeld ’ . Het is een rapport met tal van voorstellen ...
Sinds het softwarebedrijf Adobe in 1993 de Acrobat Reader gratis beschikbaar stelde groeide het (toen nog nieuwe) formaat voor digitale documenten 'portable document format', kortweg PDF, uit tot een standaard. Sinds 1 juli 2008 is het PDF-formaat door het internationaal ...
De Vlaamse archiefinstellingen hebben zich nog niet op het sociale web of web 2.0 gestort. Niet in het minst komt dit omdat de ervaring met blogs, tags, user generated content e.d.m. nog te beperkt is om te kunnen inschatten wat ...
Met deze Green Paper doet de Europese Commissie een oproep om mee te denken over hoe kennis ten behoeve van onderwijs en onderzoek – waaronder cultureel erfgoed – het best via internet verspreid kan worden.
Vers van pers: “Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation”.
Mijn blog-item 'TIFF ter discussie' is nog niet koud of het bericht bereikt ons dat de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) heeft besloten om de masters afkomstig uit haar digitaliseringsprojecten te bewaren in JPEG2000.
Iedereen die ooit al een account op internet heeft aangemaakt, zal ongetwijfeld wel geconfronteerd zijn met een CAPTCHA .