Als de maatschappij zoals wij die kennen eindigt, zullen onze prestaties dan mee verdwijnen? Schrijfster en performer Helen Keen ging praten met mensen die zich proberen voor te bereiden op de verre toekomst en maakte er een podcast over.
Hoe beleven de Congolese, Rwandese en Burundese Belgen de Belgische samenleving? Een wetenschappelijk onderzoek schetst het portret van de Belgische burgers van Afrikaanse origine.
Op vrijdagnamiddag 2 februari kan u de afsluiting bijwonen van de Winter School Archives & Education. Op het programma staan o.m. de presentatie van de ontwikkelde lespakketten, interventies van de lesgevers en de uitreiking van de certificaten aan de deelnemers.
Op 31 januari is de internationaal gerenommeerde onderzoekster Sophia Labadi te gast bij FARO voor een masterclass over waarden, erfgoed, UNESCO en conventies. Die kadert in het traject rond 'signficance' en waardering. Mis het niet!
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Collegagroep Digitale Participatie op 11 januari bracht Bram Wiercx een presentatie over nieuwe digitale ontwikkelingen voor musea. U kunt zijn presentatie hier herbekijken.
De Europese Commissie lanceert een oproep om deel te nemen aan de raadpleging over EU-financiering i.v.m. waarden en mobiliteit. De input uit deze consultatie wordt meegenomen tijdens de onderhandelingen over de financiële programma’s van de EU na 2020.
Minister van Cultuur Sven Gatz besliste een aantal samenwerkingen tussen culturele spelers en partners uit andere sectoren te stimuleren. Ook 22 projecten tussen Vlamingen en Franstaligen krijgen ondersteuning.
Op 5 februari gaat de nieuwe Heerlijk Helder-campagne van start. Die is begonnen als een item over (on)begrijpelijke taal op Radio 1, en krijgt nu van de Vlaamse overheid een flinke duw in de rug.
Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve en de cultuur rond het Belgisch of Brabants trekpaard toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in 2018 voor de derde keer een Onroerenderfgoedprijs. Die staat opnieuw in het teken van publiek toegankelijk erfgoed. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2018 inschrijven.
Sinds jaar en dag slaagt de BBC erin om met erfgoedcollecties spraakmakende en druk bekeken televisieprogramma’s te maken. Met 'Royal Collection Season' trekt de BBC ook ditmaal alle registers open.
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert FARO een socratische dialoog waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen.